Mobiliteit

3D-geprinte brug

In oktober 2017 is de eerste 3D-geprinte brug van voorgespannen en gewapend beton geopend in Gemert. De brug is geprint op de Technische Universiteit van Eindhoven, in samenwerking met BAM infra.
Read more...
Basilisk

Eén van de eigenschappen van beton is dat het scheurt. Bij een goed ontwerp en een goede uitvoering kan deze scheurvorming worden beperkt, maar toch kunnen ook kleine scheuren problemen veroorzaken.
Read more...
Robin Radar Systems

Wereldwijd worden er per maand ongeveer 200.000 drones verkocht. De interesse in drones is groot wat er voor zorgt dat het aantal incidenten met drones groeit en de drones soms zorgen voor dreigende situaties.
Read more...
Netics BV

Als gevolg van de stijgende zeespiegel en verstedelijking van deltagebieden, groeit wereldwijd de noodzaak tot het bouwen van waterkeringen en huizen. Dit is echter een kostbare aangelegenheid.
Read more...
De Mobiele Fabriek

Geen gebouw weerstaat de eeuwigheid. Sloop, oorlog of (natuur)rampen zorgen er vroeg of laat voor dat door de mens gecreëerde bouwwerken tot puin vervallen. En puin is een potentiële moordenaar.
Read more...
Buiksloterham

Buiksloterham maakt deel uit van de Noordelijke IJoever en transformeert naar een duurzaam gebied waar wonen en werken vanzelfsprekend naast elkaar plaatsvinden. Voormalig industriegebied Buiksloterham wordt door publieke en private partijen ontwikkeld tot een wijk met hoge circulaire ambities.
Read more...
Pamares

Fijnstof: Je ziet het niet, je ruikt het niet en je proeft het het niet, maar het is altijd - in meer of mindere mate - aanwezig in de lucht die wij inademen. Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling die, wanneer het wordt ingeademd door mens of dier, schadelijk is voor de gezondheid.
Read more...
Zeezout batterij

Hoe kunnen we alle duurzame elektriciteit uit zonnepanelen en windmolens bewaren wanneer de vraag laag is? Hoe kunnen we elektrisch rijden versnellen en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verlichten? Dr Ten heeft een intelligente energie-oplossing ontwikkeld: de zeezout batterij.
Read more...
CitySense

CitySense levert ‘Licht op Maat’ waarin het lichtniveau wordt bepaald door de aanwezigheid van voetgangers, fietsers of automobilisten. De lampen ‘dimmen’ tijdens de daluren wanneer er niemand in de buurt is en wanneer er menselijke aanwezigheid wordt gedetecteerd zullen de lampen oplichten naar het niveau dat vooraf is ingesteld door de gebruiker.
Read more...
Sustainer Homes

In de wereld met diens stijgende huren, overbevolkte steden en oprakende grondstoffen, zullen we huizen nodig hebben die veel onafhankelijker, flexibeler en duurzamer zijn dan alles wat er momenteel op de huizenmarkt beschikbaar is. Sustainer Homes bouwt ’s werelds eerste volledig zelfvoorzienende, duurzame en mobiele containerwoningen.
Read more...
SnappCar

In Europa staan 250 miljoen auto's gemiddeld 23 uur per dag stil. In 2011 besloten Victor van Tol en Pascal Ontijd om deze uitdaging aan te pakken en richtte SnappCar op. SnappCar is een online community waar vandaag de dag meer dan 120.000 Nederlandse, Deense en Duitse consumenten hun auto's delen.
Read more...
Forze

Forze is opgericht in 2007 en ontwikkelt raceauto's zonder uitstoot. Forze is het high-tech waterstof raceteam dat onderdeel uitmaakt van de Technologische Universiteit Delft.
Read more...
BlueCity010

BlueCity010 is een ecosysteem waarin ondernemers in circulaire productie samenwerken hun business cases op elkaar aan te sluiten en dit geheel aantoonbaar te laten functioneren. Einddoel is één grote gekoppelde productieketen die gebaseerd is op reststoffen, maar zelf geen afval genereert.
Read more...
Undagrid

Undagrid ontwikkelt energiezuinige zendertjes waarmee objecten zoals bagagekarren en containers met elkaar communiceren en zo een netwerk vormen. Het gaat hier om een zogeheten mesh-netwerk, waarbij de afzonderlijke objecten niet zelf verbonden zijn met internet.
Read more...
LOFT2GO

Urban PopUp biedt oplossingen voor leegstaande panden met een nieuw ontwikkeld woonconcept: de Loft2Go. De Loft2Go is een verplaatsbare badkamer en keuken, die in een dag in leegstaande kantoren, winkels, schoollokalen of bedrijfshallen geplaatst kan worden, waardoor de ruimte snel geschikt kan worden gemaakt voor bewoning.
Read more...
OCAP

OCAP vangt CO2 die vrijkomt bij industriële processen om die naar kassen van tuinders te leiden. Die hoeven dan in de zomer hun ketels of warmte-krachtinstallaties niet meer te stoken. Door deze CO2 te gebruiken in plaats van het produceren van hun eigen CO2 met het verbranden van aardgas, besparen de kassen energie. Daarnaast biedt het de teler ook een alternatief voor fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld het gebruik van een combinatie van CO2-levering en hernieuwbare energiebronnen, zoals geothermie en (industriële) restwarmte.
Read more...
4Fold

Rederijen kunnen met de in- en uitklapbare zeecontainer 4FOLD van Holland Container Innovations (HCI) jaarlijks 25 procent besparen op de transportkosten van lege containers. Op de plek van één conventionele container past namelijk een pakket van vier ingeklapte containers.
Read more...
Waterstofauto’s

Een waterstofauto is een elektrische auto met een brandstofcel aan boord die elektriciteit uit waterstof en zuurstof maakt. De auto wordt aangedreven door een elektromotor, net als de plug-in hybride auto’s die we nu al kennen. Hun elektriciteit komt uit de aanwezige accu’s. Rijden op waterstof heeft de potentie om de mobiliteit volledig emissievrij te maken, zonder CO2-uitstoot of lokale luchtverontreiniging.
Read more...
Ambulance Drone

Alec Momont van de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft ontwierp tijdens zijn afstuderen in samenwerking met innovatieplatform Living Tomorrow een prototype van een ambulance-drone. Nadat er een 112-oproep over een hartstilstand binnenkomt, kan dit onbemande, autonoom navigerende vliegtuigje een defibrillator razendsnel afleveren op de plek waar het nodig is.
Read more...
Smart Highway

Smart Highway is een innovatief concept voor de interactieve weg van morgen. Smart Highway is een innovatieprogramma dat een andere manier van kijken koppelt aan innovatieve ideeën. Ideeën die slim omgaan met de mogelijkheden die nieuwe technologieën bieden. Smart highway is het resultaat is van een intensieve samenwerking tussen bouwer en ontwikkelaar Heijmans en ontwerper Daan Roosegaarde. De thema's duurzaamheid, veiligheid en beleving zijn de sleutel tot het concept en komen tot uiting in de nieuwste technologieën in energie en licht.
Read more...
Tesla Taxi

Het taxi wagenpark van Schiphol is uitgebreid met Tesla taxi's. In totaal gaan er 167 volledig elektrische taxi's rijden vanaf Schiphol. Model S van Tesla is behalve stil en milieuvriendelijk ook comfortabel. De reiziger heeft achterin de beschikking over een tablet. De Tesla heeft de uitstraling van een luxe sportwagen, maar er is veel ruimte voor bagage in zowel voor- als achterbak.
Read more...
Platooning

TNO werkt samen met de industrie en de overheid aan de technologie die het geautomatiseerd rijden praktisch mogelijk moet maken. Zowel voor personenauto's als voor vrachtwagens. Coöperatief en betaalbaar. Veilig en betrouwbaar. Uitgebreide tests op de openbare weg moeten aantonen dat automatisch rijden de verkeersveiligheid verhoogt, de doorstroming op de weg verbetert, 10 - 20% brandstof bespaart en daarmee de CO2-uitstoot vermindert.
Read more...