Nederland, de groenste stad van de wereld

De Nederlandse economie is verslaafd aan gas. Een verslaving waar we met z’n allen maar moeilijk vanaf komen. We hebben de miljarden euro’s tenslotte hard nodig om de BV Nederland draaiende te houden. De inkomsten lopen terug, dus we moeten op zoek naar een nieuw verdienmodel. Maar daar is wel een visie voor nodig. Gebaseerd op de belangrijkste trends in de wereld, de grote marktvragen, de kansen en onze eigen kernkwaliteiten. Een visie die langer mee gaat dan een kabinetsperiode. Die niets meer te maken heeft met partijpolitiek, maar met de economische kansen voor ons land in een dynamisch, internationaal speelveld.

Wereldwijd verhuizen er dagelijks 180.000 mensen van het platteland naar de stad. Binnen 15 jaar zal naar schatting 60 procent van de wereldbevolking in grootstedelijke gebieden leven. Veel van deze gebieden bevinden zich in een delta. De aanwezigheid van water in de delta maakt voedselproductie, handel en transport mogelijk.

Waar zoveel mensen dicht bij elkaar wonen en werken, zal ook steeds meer voedsel geproduceerd worden. Vanwege de ‘monden’ die gevoed moeten worden en de beschikbare arbeid, maar ook vanwege het kunnen hergebruiken van water en het creëren van nieuwe energiestromen. Efficiënte energie- en waterstromen, duurzame voedselproductie, groene en schone stadsdelen, decentrale en korte ketens maken van deze steden de aanjagers van verduurzaming en radicale innovaties: Duurzame Urban Delta’s. De kwaliteit van leven in deze grootstedelijke gebieden wordt belangrijker dan economische groei. De consument van de stad wil geen luchtverontreiniging en stinkende riolen meer. De 21ste eeuw wordt de eeuw van de steden.

Ook Nederland is zo’n stad in een delta: met één aaneengesloten stedelijk gebied van boven Alkmaar tot voorbij Eindhoven. Met dat beeld is het Groene Hart gewoon een ‘park’ en het Westland ‘urban farming’. Nederland is vandaag de Groenste Stad van de Wereld.

En daarmee kunnen we een wereldwijd statement maken: samen een nieuw toekomstperspectief creëren voor ons land. Een groene stad vol prachtige parels op het gebied van water, voedsel, energie en kennis. Waarmee we een voorbeeld zijn voor al die grote metropolen in de wereld. Dan kunnen we prachtige, efficiënte en duurzame woon- en werkomgevingen laten zien, met slimme logistieke systemen, waar allerlei decentrale energieoplossingen worden toegepast en afvalwater uit de stad wordt hergebruikt voor onder andere het produceren van voedsel.

Nederland heeft weer een gezamenlijke ambitie nodig, een thema dat inspireert en ook de topsectoren echt verbindt! Alleen zo kunnen we internationaal een statement maken, excelleren op één thema: het creëren van een toekomstgericht en maatschappelijk verantwoord leven in een Sustainable Urban Delta. En de overheid? Die kan zich richten op wat echt moet gebeuren: exportfinanciering, garantstelling, investeren in wat in de toekomst rendement oplevert en Nederland als één groot referentieproject zichtbaar maken in de wereld. Nederland kan een grote rol spelen in de wereldwijde veranderingen naar een meer duurzame wereld. We hebben al zoveel parels om dat zichtbaar te maken!

 

 

 

Doe mee!

Meiny schetst haar beeld van Nederland als duurzame delta: “Nederland kan internationaal een statement maken, maar dan zullen we samen een nieuwe visie moeten ontwikkelen. Samen een nieuw toekomstperspectief moeten creëren voor ons land, als de ‘groenste stad van de wereld’.

Wat kunnen we doen:
1. Als land kiezen voor één ambitie, één verhaal dat alle sectoren verbindt. Dat vraag en aanbod samen brengt. Iets wat de overheid en ook de sectoren kunnen uitdragen. Het is ons gezamenlijke programma. Als land en als ondernemend Nederland.
2. Om aansluiting te vinden met de grootstedelijke vraagstukken zijn referenties nodig. Laten zien wat we kunnen. We hebben genoeg voorbeelden. Maak deze parels zichtbaar. Ze vertellen met elkaar het verhaal van de Duurzame Urban Delta. Achter deze parels zitten de bedrijven die dit hebben gerealiseerd. Daarmee worden de bedrijven ook vindbaar.

3. De overheid zal de randvoorwaarden om internationaal te kunnen ondernemen echt maximaal moeten faciliteren.

Het verhaal van de Sustainable Urban Delta is niet af. Het is iets waar we samen aan kunnen werken en waar op dit moment, op landelijk niveau, ook al aan gewerkt wordt! Deze informatie zal de komende tijd ook zichtbaar worden op deze website.

Meiny zoekt de parels die samen met haar het verhaal gaan vertellen. Ken jij ook een voorbeeld dat past bij het verder uitbouwen van dit verhaal en het vinden van al die referenties die we vandaag al kennen in Nederland? Laat het weten en stuur jouw inspirerende voorbeeld op middels het formulier.

 

 

Over Meiny Prins

Meiny Prins is algemeen directeur van het familiebedrijf Priva in De Lier. Zij trad in 2002 in dienst bij Priva, daarvoor was ze oprichter en directeur van een succesvol ontwerp- en communicatiebureau. Meiny is de grondlegger van de Sustainable Urban Delta-gedachte. Meiny Prins is Zakenvrouw van het Jaar 2009. Zij ontving de eerste Cleantech Star van het Wereld Natuur Fonds vanwege de bijdrage die Priva levert op het gebied van CO2-reductie.

De thema’s waar Meiny Prins zich voor inzet zijn duurzaamheid, innovatie en internationalisering. Zij is een veelgevraagde autoriteit op deze gebieden. Met haar heldere en inspirerende verhaal bouwt zij bruggen tussen bedrijven, overheden en sectoren.

Meiny Prins is onder meer bestuurslid van de Dutch Trade & Investment Board en lid van het ‘Comité voor Ondernemerschap & Financiering’. Daarnaast is zij intensief betrokken bij het Topsectorenbeleid in Nederland, met name Water, Energie en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

In 2014 startte Meiny Prins het initiatief ‘Sustainable Urban Delta’, een verzameling parels op het gebied van water, voedsel, energie en mobiliteit. Hiermee wil zij zichtbaar maken dat er in Nederland al veel integrale oplossingen aanwezig zijn om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de problematiek van de grote wereldsteden.


 
In Het Financieele Dagblad schrijft Meiny een maandelijkse column welke te vinden zijn op haar persoonlijke website.

Meer informatie:
www.privagroup.com – www.meinyprins.com – www.sustainableurbadelta.com
www.linkedin.com/in/meinyprins