Wat: Algae Food & Fuel
Waar: Hendrik Ido Ambacht
Wie: BioSoil en Tendris Solutions
Sinds: 2012
Bron: Algae Food & Fuel


Algen kweken op agrarische reststromen

Algae Food & Fuel ontwikkelt, bouwt, verkoopt, installeert en beheert bioreactoren voor algenproductie. Het gebruik van innovatieve technologie op het gebied van verlichting, procesvoering en oogstsystemen resulteert in een hogere en kostenefficiënte opbrengst, productiviteit en stabiliteit van algenkweekprocessen.

Algae Food & Fuel creëert kringlopen door gebruik te maken van reeds aanwezige bronnen van nutriënten, CO2, energie en warmte. Deze bronnen, die normaal gesproken reststromen zouden zijn, vormen zo de input van een proces dat een nieuw product oplevert. Dit maakt algenkweek bij uitstek zeer duurzaam: er wordt een waardevol product gecreëerd zonder waardevolle bronnen te gebruiken. Iedere industrie of organisatie waar dergelijke reststromen aanwezig zijn, vormt een potentiële locatie voor het opzetten van een algenkweeksysteem, en daarmee een verduurzaming van de productieketen.

De belangstelling voor algen als mogelijke bron van plantaardige olie en eiwitten is de laatste jaren sterk toegenomen. Algen bieden in dit verband grote voordelen in vergelijking met landbouwgewassen zoals koolzaad, oliepalmen en soja. Algenkweek kan op grond plaatsvinden die minder geschikt is voor landbouw (verziltte gebieden), Algen zijn efficiënter in opname van voedingsstoffen. Verder kunnen algen in potentie veel meer biomassa per hectare opleveren dan het hoogst renderende plantaardige gewas. Uit algen kunnen ook diverse andere waardevolle producten worden gewonnen, zoals sporenelementen, kleurstoffen, vitamines en onverzadigde vetten en vetzuren.

Algenteelt biedt een oplossing voor een breed scala aan milieuproblemen: het mestoverschot, het broeikaseffect, overmatig gebruik van landbouwgronden, en het toekomstig tekort aan fossiele brandstoffen. Daarnaast dient het vele doelgroepen: elke industrie die kampt met een CO2 overschot of nutriënt rijke afvalstromen.