Wat: Waterzuivering en gietwatervoorziening
Waar: Bleiwsijk
Wie: Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard
Wanneer: 2015
Bron: AquaReUse


Waterketensluiting in de glastuinbouw

AquaReUse is een zuiveringsconcept waarbij het afvalwater van een cluster glastuinbouwbedrijven wordt gezuiverd. Dezelfde bedrijven (her)gebruiken het gezuiverde water vervolgens weer als gietwater. Hiermee wordt een sluitende waterkringloop gerealiseerd.

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard werken samen met zijn waterpartners aan een AquaReUse-installatie in de Overbuurtsche polder in Bleiswijk, een modern glastuinbouwgebied in de gemeente Lansingerland. AquaReUse is een nieuw concept waarbij al het afvalwater van de glastuinbouwbedrijven centraal in het gebied wordt verzameld en in een speciale hiervoor ontwikkelde installatie. Hier wordt het water gezuiverd tot gietwater dat voldoet aan alle kwaliteitseisen die door de tuinders en hun klanten worden gesteld. Deze installatie maakt het mogelijk huishoudelijk- en tuinbouwafvalwater optimaal te hergebruiken in de teelt van groenten en sierteeltgewassen.

Door het steeds intensiever worden van de tuinbouw blijft de waterbehoefte binnen deze sector erg groot. De afgelopen decennia is er hard gewerkt aan het optimaliseren van het hergebruik van het gietwater op de bedrijven. Glastuinbouwbedrijven kunnen ieder voor zich het hergebruik van water vergroten. Clusters van bedrijven kunnen echter, door gebruik te maken van zuiveringsconcepten zoals AquaReUse, ook samen werken aan een betere benutting van het beschikbare water.

Het streven is dat de installatie begin 2015 gaat draaien. Tuinders kunnen dan het gietwater afnemen voor het eerder vastgestelde tarief van 67 cent per kuub.