Wat: Basilisk concrete
Wie: Henk Jonkers, Bart van der Woerd, Jordy Kern en Renée Mors
Waar: Delft
Sinds: 2014
Bron: Basilisk


Zelfherstellend beton

Eén van de eigenschappen van beton is dat het scheurt. Bij een goed ontwerp en een goede uitvoering kan deze scheurvorming worden beperkt, maar toch kunnen ook kleine scheuren problemen veroorzaken. Zo is gescheurd beton niet meer waterdicht en slechter bestand tegen vriezen en dooien. Ook neemt de duurzaamheid van gescheurd beton sterk af. Dit leidt niet alleen tot ernstige schade, maar ook tot hoge onderhoudskosten en hinder. Basilisk beschikt over een aantal unieke producten, die zelf herstellend beton mogelijk maken. De technologie is ontwikkeld en gepatenteerd in samenwerking met TU-Delft.

Micro-organismen

Basilisk maakt gebruik van de eigenschappen van micro-organismen. Het bedrijf voegt deze organismen toe aan beton. Bij aanwezigheid van water, zuurstof en de juiste voeding zullen de bacteriën zich gaan vermenigvuldigen. Dit zorgt ervoor dat de bacteriën in een groot aantal en goed verdeeld aanwezig zullen zijn in de scheur. De bacteriën zullen de aanwezige voeding omzetten in calciumcarbonaat (kalksteen), welke de scheur langzaam dicht zal zetten.

Beton is met een jaarlijkse productie van ruim zeven miljard kubieke meter het meest gebruikte bouwmateriaal ter wereld. Doordat er bij de productie en het transport van beton veel CO2 vrijkomt, is het belangrijk beton lang mee gaat. Het zelfherstellende beton van Basilisk verlengt de levensduur van constructies.