Wat: Buiksloterham Circulair
Wie: Frank Alsema, Peter Dortwegt en Saskia Muller
Waar: Amsterdam
Sinds: 2015
Bron: Buiksloterham


Stadslab

Buiksloterham maakt deel uit van de Noordelijke IJoever en transformeert naar een duurzaam gebied waar wonen en werken vanzelfsprekend naast elkaar plaatsvinden. Voormalig industriegebied Buiksloterham wordt door publieke en private partijen ontwikkeld tot een wijk met hoge circulaire ambities. In het gebied – nu nog gedeeltelijk industriegebied en grotendeels vervuild en leegstaand – komen straks zo’n 3.000 woningen en 200.000 m2 werkruimte. De wijk is een Stadslab waar het nieuwe wonen en werken wordt gecombineerd met duurzame experimenten, innovatief onderzoek en een eigenzinnige cultuur. Kennis wordt gedeeld binnen en buiten de wijk.

Creatieve industrie

De gemeente Amsterdam heeft voor Buiksloterham niet gekozen voor een uitgewerkt stedenbouwkundig plan, maar voor een geleidelijke transformatie. De van oorsprong industriële bedrijvigheid heeft plaats gemaakt voor kleinschalige bedrijven waaronder de creatieve industrie. Buiksloterham trekt ondernemers en bewoners aan die zich graag vestigen in een gebied dat nog niet helemaal af is en waar mogelijkheden zijn voor eigen initiatief. De ondernemers bouwen voort op oude constructies. Zij renoveren oude gebouwen tot bedrijfsverzamelgebouwen.

Zelf bouwen

Binnen Buiksloterham is er veel ruimte voor eigen initiatief. Op verschillende kavels zijn zelfbouwers en bouwgroepen aan het bouwen. De eerste zelfbouwers wonen al in hun zelfgebouwde huizen. Omdat bewoners de kans krijgen hun eigen wensen vorm te geven, ontstaan door zelfbouw verrassende wijken.