Wat: Zuiveren van rioolwater
Waar: Sneek
Wie: Bob van Zanten en Hans Wouters
Wanneer: 2014
Bron: CADos


Cellulose Assisted Dewatering of Sludge

Het CADoS Project heeft tot doel een prototype Cellulose Assisted Dewatering of Sludge (CADoS) waterzuiveringsconcept op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Ulrum te ontwikkelen en te bouwen. Binnen het CADoS principe wordt een nieuwe zeeftechniek op een innovatieve wijze ingezet binnen een bestaand afvalwaterzuiveringsproces. De innovatie bestaat uit het duurzaam herbruiken van toiletpapier in rioolwaterzuiveringsinstallaties. CADoS heeft de waterinnovatieprijs 2014 gewonnen. Bekijk de uitleg in dit filmpje

Afvalwater dat via het riool naar de zuivering wordt afgevoerd bevat vaste stof, dat voor een groot deel uit cellulose bestaat. Die cellulose vindt haar oorsprong in het gebruik van toiletpapier. Het project is erop gericht de in het rioolwater aanwezige cellulose-houdende vaste stof met een fijnzeef af te scheiden en de afgescheiden vaste stof te benutten voor de ontwatering van zuiveringsslib. Door het CADoS principe wordt getracht het gebruik van chemicaliën op de zuivering aanzienlijk te reduceren, minder energie te verbruiken en te komen tot lagere slibverwerkingskosten. Verder leidt CADoS tot een hogere energie-opbrengst uit biogas in de slibgisting.

Illustratie_CADoS-1024x724

De voordelen zijn direct zichtbaar: slibontwatering wordt heel eenvoudig, chemicaliënverbruik wordt geminimaliseerd, de biologische zuivering wordt ontlast (lager energieverbruik), het biologische slib houdt alle gebonden fosfaat vast en het veel geringere slibvolume dat afgevoerd moet worden resulteert in minder transportbewegingen.