Cases

3D-geprinte brug

In oktober 2017 is de eerste 3D-geprinte brug van voorgespannen en gewapend beton geopend in Gemert. De brug is geprint op de Technische Universiteit van Eindhoven, in samenwerking met BAM infra.
Read more...
Basilisk

Eén van de eigenschappen van beton is dat het scheurt. Bij een goed ontwerp en een goede uitvoering kan deze scheurvorming worden beperkt, maar toch kunnen ook kleine scheuren problemen veroorzaken.
Read more...
Robin Radar Systems

Wereldwijd worden er per maand ongeveer 200.000 drones verkocht. De interesse in drones is groot wat er voor zorgt dat het aantal incidenten met drones groeit en de drones soms zorgen voor dreigende situaties.
Read more...
Netics BV

Als gevolg van de stijgende zeespiegel en verstedelijking van deltagebieden, groeit wereldwijd de noodzaak tot het bouwen van waterkeringen en huizen. Dit is echter een kostbare aangelegenheid.
Read more...
NoFoodWasted

Een derde van al het voedsel wat geproduceerd wordt eindigt in de afvalbak. De Nederlandse supermarkten alleen al zijn verantwoordelijk voor 115 miljoen kilo a €400 miljoen weggegooide levensmiddelen. NoFoodWasted heeft hier een oplossing voor.
Read more...
De Mobiele Fabriek

Geen gebouw weerstaat de eeuwigheid. Sloop, oorlog of (natuur)rampen zorgen er vroeg of laat voor dat door de mens gecreëerde bouwwerken tot puin vervallen. En puin is een potentiële moordenaar.
Read more...
Persriool verwarmt zwemwater

Riothermie, warmteterugwinning uit rioolwater wordt al jaren met succes toegepast in het buitenland. In Nederland start nu het eerste project in Urk. Het water van zwembad ‘t Bun wordt verwarmd met de warmte van een persrioolleiding.
Read more...
Buiksloterham

Buiksloterham maakt deel uit van de Noordelijke IJoever en transformeert naar een duurzaam gebied waar wonen en werken vanzelfsprekend naast elkaar plaatsvinden. Voormalig industriegebied Buiksloterham wordt door publieke en private partijen ontwikkeld tot een wijk met hoge circulaire ambities.
Read more...
Hemel(s)water

Regenwater van het eigen dak opvangen, zuiveren en opslaan als drinkwater. Dat is het Hemel(s)Water systeem dat Albert Jansen van Water Innovation Consulting (WIC) heeft ontwikkeld. Het regenwater wordt met een membraanfilter duurzaam gezuiverd tot drinkwater.
Read more...
Prêt-à-Loger

Studenten TU Delft presenteren Prêt-à-Loger: het energieneutrale Hollandse rijtjeshuis. Het studententeam van TU Delft geeft met Prêt-a-Loger een antwoord op het vraagstuk bestaande bouw in Nederland (en Europa).
Read more...
Pamares

Fijnstof: Je ziet het niet, je ruikt het niet en je proeft het het niet, maar het is altijd - in meer of mindere mate - aanwezig in de lucht die wij inademen. Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling die, wanneer het wordt ingeademd door mens of dier, schadelijk is voor de gezondheid.
Read more...
Pectcof

Pectcof technologie ontsluit het potentieel van de koffiepulp als een bron van biobased materialen, en tegelijkertijd het ontgiften van de afvalstroom van de tweede meest verhandelde product ter wereld.
Read more...
The Ocean Cleanup

Elke week drijft er een volume aan plastic ter waarde van twee Empire State Buildings in de oceanen, waar het schade toebrengt aan de ecosystemen en de economieën. Bovendien komt het in de voedselketen, waardoor het potentieel ook schadelijk is voor ons mensen. Jaarlijks is dit ongeveer 8 miljoen ton plastic.
Read more...
Dobberend bos

Rotterdam krijgt er een stadspark bij in het oude havenbekken tussen het Luxor Theater en Het Drijvend Paviljoen. Het Dobberende bos bestaat uit 20 drijvende bomen. De Nederlandse iepen worden op Nationale Boomfeestdag op 16 maart te water gelaten.
Read more...
Dakakker

Boven op het Schieblock is het eerste grote oogstbare dak met 1000m2 in Nederland gerealiseerd: de Dakakker. Hier worden groenten, fruit en kruiden verbouwd en er worden honingbijen gehouden.
Read more...
Slim verlicht

Begin 2016 bestaat alle openbare verlichting van Texel uit duurzame LED-verlichting. Texel wordt donker waar het kan, licht waar het moet. Texel omarmt duisternis als zogeheten kernwaarde. Daarnaast is het goed voor het milieu en levert het flinke besparingen op.
Read more...
RegenVillages

RegenVillages zijn geïntegreerde dorpen waar energie lokaal opgewekt wordt en waar ook voedsel grotendeels lokaal geproduceerd zal worden. Engineering en het faciliteren van de ontwikkeling van geïntegreerde en veerkrachtige buurten van zelfsturende families over de hele wereld is de visie van RegenVillages.
Read more...
Zeezout batterij

Hoe kunnen we alle duurzame elektriciteit uit zonnepanelen en windmolens bewaren wanneer de vraag laag is? Hoe kunnen we elektrisch rijden versnellen en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verlichten? Dr Ten heeft een intelligente energie-oplossing ontwikkeld: de zeezout batterij.
Read more...
Nereda

De Nereda-technologie biedt deze oplossing. Nereda is de innovatieve, duurzame en rendabele biologische afvalwaterzuivering technologie die water zuivert met behulp van zogenaamd aëroob korrelslib: zuiverende bacteriën die compacte korrels creëren met uitstekende bezinkingseigenschappen.
Read more...
CitySense

CitySense levert ‘Licht op Maat’ waarin het lichtniveau wordt bepaald door de aanwezigheid van voetgangers, fietsers of automobilisten. De lampen ‘dimmen’ tijdens de daluren wanneer er niemand in de buurt is en wanneer er menselijke aanwezigheid wordt gedetecteerd zullen de lampen oplichten naar het niveau dat vooraf is ingesteld door de gebruiker.
Read more...
Mobile dikes

Nederland is de expert op het gebied van water. We zijn de best beschermde delta van de wereld, maar ook Nederland komt nog steeds voor uitdagingen te staan. Bij het bestrijden van wateroverlast soort dreigingen is Nederland als expert toch ouderwets, zandzakken zijn nog steeds de eerste gedachte bij het voorkomen van overstromingen
Read more...
RAW for the Oceans

In de afgelopen 50 jaar heeft de mensheid ongeveer 700 miljoen ton plastic geproduceerd, die nu zwerft in de oceanen. Dit heeft nadelige gevolgen voor de ecologie, economie en gezondheid.
Read more...
Sustainer Homes

In de wereld met diens stijgende huren, overbevolkte steden en oprakende grondstoffen, zullen we huizen nodig hebben die veel onafhankelijker, flexibeler en duurzamer zijn dan alles wat er momenteel op de huizenmarkt beschikbaar is. Sustainer Homes bouwt ’s werelds eerste volledig zelfvoorzienende, duurzame en mobiele containerwoningen.
Read more...
SnappCar

In Europa staan 250 miljoen auto's gemiddeld 23 uur per dag stil. In 2011 besloten Victor van Tol en Pascal Ontijd om deze uitdaging aan te pakken en richtte SnappCar op. SnappCar is een online community waar vandaag de dag meer dan 120.000 Nederlandse, Deense en Duitse consumenten hun auto's delen.
Read more...
Fresh Water Mill

Fresh water mill een nieuw type windmolen, die de windenergie omzet in hoge druk en deze hoge druk gebruikt om een ontzilting eenheid aan te drijven om zoet water te produceren.
Read more...
Forze

Forze is opgericht in 2007 en ontwikkelt raceauto's zonder uitstoot. Forze is het high-tech waterstof raceteam dat onderdeel uitmaakt van de Technologische Universiteit Delft.
Read more...
Protix

Protix Biosystems BV ontwikkelt duurzame eiwitten van hoge kwaliteit die dienen als alternatief voor vismeel en andere voedingssupplementen. Protix is gevestigd in Dongen met de productie van vliegenlarven.
Read more...
Plant-e

Plant-e ontwikkelt producten waarbij levende planten energie opwekken. Deze producten zijn gebaseerd op technologie die is ontwikkeld aan de Wageningen Universiteit, die werd gepatenteerd in 2007. De technologie maakt het mogelijk om elektriciteit uit levende planten te produceren op vrijwel elke plaats waar planten kunnen groeien.
Read more...
BlueCity010

BlueCity010 is een ecosysteem waarin ondernemers in circulaire productie samenwerken hun business cases op elkaar aan te sluiten en dit geheel aantoonbaar te laten functioneren. Einddoel is één grote gekoppelde productieketen die gebaseerd is op reststoffen, maar zelf geen afval genereert.
Read more...
Undagrid

Undagrid ontwikkelt energiezuinige zendertjes waarmee objecten zoals bagagekarren en containers met elkaar communiceren en zo een netwerk vormen. Het gaat hier om een zogeheten mesh-netwerk, waarbij de afzonderlijke objecten niet zelf verbonden zijn met internet.
Read more...
Hotspot Hutspot

Hotspot Hutspot wil gezond duurzaam eten bieden voor iedereen. Ook in de wijken waar de sociale binding en de kwaliteit laag is en waar de gezondheid van de kinderen (en hun ouders) onder druk staat door slechte eetpatronen en te weinig beweging.
Read more...
LOFT2GO

Urban PopUp biedt oplossingen voor leegstaande panden met een nieuw ontwikkeld woonconcept: de Loft2Go. De Loft2Go is een verplaatsbare badkamer en keuken, die in een dag in leegstaande kantoren, winkels, schoollokalen of bedrijfshallen geplaatst kan worden, waardoor de ruimte snel geschikt kan worden gemaakt voor bewoning.
Read more...
ECO200

Nederland telt op dit moment zo’n 1,5 miljoen melkgevende koeien, dat betekent dat er per elf Nederlanders één melkkoe beschikbaar is. Deze koeien leveren samen niet alleen een heleboel melk op, maar ook héél veel warmte. Hiermee zorgt de melk op een onverwacht creatieve manier voor duurzame energie.
Read more...
SONOB – project

Langs de Nederlandse snelwegen staat zo'n 5 miljoen vierkante meter aan geluidsschermen, vaak op onbeschaduwde locaties en dicht in de buurt van het elektriciteitsnet. Ze zijn bedoeld voor het beperken van geluidshinder, maar kunnen ook worden benut om zonne-energie op te wekken.
Read more...
BrightBox

BrightBox onderzoek en onderwijs centrum is gelegen in het Innovatoren, op het voormalige Floriade terrein in Venlo. BrightBox is een expertisecentrum voor daglichtloze meerlagenteelt ofwel city farming. In deze ultra-moderne tuinbouw faciliteit is het mogelijk om invloed uit te brengen op alle factoren die de groei van een plant beïnvloeden: licht, lucht, temperatuur, voeding, water en substraat.
Read more...
Sunfloat

Sunfloat biedt kant en klare drijvende zonnepaneel-velden die mee draaien met het zonlicht. Gebruik van de reflectie van het water zorgt voor een verwachte opbrengst van 25 tot 30% meer dan vergelijkbare vaste delen op het land.
Read more...
Optiqua

Optiqua heeft een sensor ontwikkeld ter grootte van een chip dat online een plotseling optredende vervuiling in een drinkwaternet kan waarnemen. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren, samen met drinkwaterbedrijf Vitens en het Singaporese waterbedrijf PUB, gewerkt aan de doorontwikkeling van de sensortechnologie die oorspronkelijk van de Universiteit Twente komt.
Read more...
Photanol

Photanol ontwikkelde een baanbrekende technologie om CO2 om te zetten in waardevolle organische verbindingen. Het bedrijf past deze technologie in een aantal markten toe, van voedselingrediënten tot biobrandstoffen.
Read more...
Urban Street Forest

Het Urban Street Forest project staat voor het (verticaal) vergroenen van flats. Het karakter van hoogbouw is anoniem en het staat vaak in grauwe aandachtswijken. Het planten van kleine boompjes op de balkons van de flats zorgt voor een opwaardering van de leefomgeving.
Read more...
Zilt Proefbedrijf

Verzilting is een groeiend probleem in de wereld. Door bodemdaling en de stijgende zeespiegel verzilt steeds meer waardevolle landbouwgrond. Elke dag opnieuw valt landbouwgebied ten prooi aan het zoute water, in totaal al anderhalf miljard hectare. Als dat weer gebruikt kan worden voor voedselproductie, is de honger goeddeels de wereld uit.
Read more...
Algae Food & Fuel

Algae Food & Fuel ontwikkelt, bouwt, verkoopt, installeert en beheert bioreactoren voor algenproductie. Het gebruik van innovatieve technologie op het gebied van verlichting, procesvoering en oogstsystemen resulteert in een hogere en kostenefficiënte opbrengst, productiviteit en stabiliteit van algenkweekprocessen.
Read more...
OCAP

OCAP vangt CO2 die vrijkomt bij industriële processen om die naar kassen van tuinders te leiden. Die hoeven dan in de zomer hun ketels of warmte-krachtinstallaties niet meer te stoken. Door deze CO2 te gebruiken in plaats van het produceren van hun eigen CO2 met het verbranden van aardgas, besparen de kassen energie. Daarnaast biedt het de teler ook een alternatief voor fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld het gebruik van een combinatie van CO2-levering en hernieuwbare energiebronnen, zoals geothermie en (industriële) restwarmte.
Read more...
4Fold

Rederijen kunnen met de in- en uitklapbare zeecontainer 4FOLD van Holland Container Innovations (HCI) jaarlijks 25 procent besparen op de transportkosten van lege containers. Op de plek van één conventionele container past namelijk een pakket van vier ingeklapte containers.
Read more...
Waterstofauto’s

Een waterstofauto is een elektrische auto met een brandstofcel aan boord die elektriciteit uit waterstof en zuurstof maakt. De auto wordt aangedreven door een elektromotor, net als de plug-in hybride auto’s die we nu al kennen. Hun elektriciteit komt uit de aanwezige accu’s. Rijden op waterstof heeft de potentie om de mobiliteit volledig emissievrij te maken, zonder CO2-uitstoot of lokale luchtverontreiniging.
Read more...
Ambulance Drone

Alec Momont van de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft ontwierp tijdens zijn afstuderen in samenwerking met innovatieplatform Living Tomorrow een prototype van een ambulance-drone. Nadat er een 112-oproep over een hartstilstand binnenkomt, kan dit onbemande, autonoom navigerende vliegtuigje een defibrillator razendsnel afleveren op de plek waar het nodig is.
Read more...
Greenhuus

GreenHuus is een verplaatsbaar eco-lodge-concept wat volledig cradle-to-cradle gebouwd is en duurzaam/MVO verantwoord gefaciliciteerd wordt. Daarnaast kan GreenHuus op elke plek staan omdat zij 100% autarkisch en zelfvoorzienend is in zijn energie, afval & watervoorziening. De toegepaste bouwmaterialen worden bij voorkeur binnen een straal van 100 km verkregen.
Read more...
Nerdalize

Serverwarmte inzetten om huishoudens te verwarmen. Computerservers die aan het rekenen zijn, produceren veel warmte. Door servers niet centraal in grote datacentra te plaatsen, maar decentraal in woningen kunnen die met de vrijkomende warmte gratis worden verwarmd. De eerste gezinnen hebben al proefgedraaid met computers als kachel.
Read more...
Smart Highway

Smart Highway is een innovatief concept voor de interactieve weg van morgen. Smart Highway is een innovatieprogramma dat een andere manier van kijken koppelt aan innovatieve ideeën. Ideeën die slim omgaan met de mogelijkheden die nieuwe technologieën bieden. Smart highway is het resultaat is van een intensieve samenwerking tussen bouwer en ontwikkelaar Heijmans en ontwerper Daan Roosegaarde. De thema's duurzaamheid, veiligheid en beleving zijn de sleutel tot het concept en komen tot uiting in de nieuwste technologieën in energie en licht.
Read more...
Vehicle2Grid

Wat een elektrische auto zo geschikt maakt als back-up voor een lokaal energienetwerk is het feit dat een batterij van een elektrische auto kan laden en ontladen. Momenteel wordt echter alleen nog maar gebruikgemaakt van de mogelijkheid om een batterij op te laden om vervolgens met de auto te gaan rijden (Grid2Vehicle) terwijl tweerichtingsverkeer op het energienet (Grid2Vehicle én Vehicle2Grid) dankzij de inzet van elekrische auto’s als back-up mogelijk is.
Read more...
Stadsmarkt

Met 2 hectare is Uit Je Eigen Stad een van de grootste stadsboerderijen van Europa. Een bijzondere plek in het Vierhavensgebied in Rotterdam, waar alle stadsbewoners voedsel en de productie ervan kunnen zien, ervaren en proeven. Op de stadsakker worden groenten verbouwd, en hebben ze eigen kippen en eieren.
Read more...
Tesla Taxi

Het taxi wagenpark van Schiphol is uitgebreid met Tesla taxi's. In totaal gaan er 167 volledig elektrische taxi's rijden vanaf Schiphol. Model S van Tesla is behalve stil en milieuvriendelijk ook comfortabel. De reiziger heeft achterin de beschikking over een tablet. De Tesla heeft de uitstraling van een luxe sportwagen, maar er is veel ruimte voor bagage in zowel voor- als achterbak.
Read more...
Platooning

TNO werkt samen met de industrie en de overheid aan de technologie die het geautomatiseerd rijden praktisch mogelijk moet maken. Zowel voor personenauto's als voor vrachtwagens. Coöperatief en betaalbaar. Veilig en betrouwbaar. Uitgebreide tests op de openbare weg moeten aantonen dat automatisch rijden de verkeersveiligheid verhoogt, de doorstroming op de weg verbetert, 10 - 20% brandstof bespaart en daarmee de CO2-uitstoot vermindert.
Read more...
Gulpener bier

Gulpener Bierbrouwerij BV is een zelfstandige familiebrouwerij uit Gulpen in de Nederlandse provincie Limburg. Op zo’n 400 hectare Limburgs land verbouwen de boeren volgens de eisen van het Milieukeur; gerst, hop, tarwe, rogge en spelt. Dat leverde de Gulpener bieren in 2009 de onderscheiding Erkend Streekproduct op.
Read more...
Willem & Drees

In 2009 is Willem&Drees in de regio Amersfoort begonnen met het brengen van lokale groenten en fruit naar supermarkten. Al snel na de start merkten zij dat dit een grote behoefte is. Wij willen weer weten waar ons eten vandaan komt. En wij eten het liefst lokaal, biologisch en van het seizoen.
Read more...
Groenfabriek

De Groenfabriek brengt tuinbouw in de stad en geeft leegstaande kantoorpanden een nieuwe functie. In combinatie met plantenteelt wordt duurzame energie opgewekt. De Groenfabriek is innovatief: uit licht, warmte en wind wordt decentraal en grootschalig energie opgewekt.
Read more...
Hotel Amstelkwartier

Het hotel telt driehonderd kamers en voldoet aan alle wensen van de hotelgast van de 21e eeuw: alle luxe en comfort, maar zonder dat dit ten koste gaat van de planeet. Een duurzaam hotel vraagt om integrale duurzaamheid, zowel op het gebied van energiebesparing als in bedrijfsvoering en verblijfskwaliteit.
Read more...
Villa Augustus

Sinds 2007 is in de watertoren van Dordrecht en het naastgelegen pompgebouw een hotel-restaurant gevestigd genaamd Villa Augustus. Rond de watertoren is een moestuin aangelegd waaruit het restaurant de ingrediënten gebruikt voor het maken van seizoensgebonden maaltijden.
Read more...
AquaReUse

AquaReUse is een zuiveringsconcept waarbij het afvalwater van een cluster glastuinbouwbedrijven wordt gezuiverd. Dezelfde bedrijven (her)gebruiken het gezuiverde water vervolgens weer als gietwater. Hiermee wordt een sluitende waterkringloop gerealiseerd.
Read more...
De Schilde

Den Haag krijgt het grootste stadslandbouwproject van Europa. Op het dak van een voormalige Philips fabriek De Schilde aan de Televisiestraat komt een kas van 1.200 vierkante meter te staan. Het klassieke pand aan de Televisiestraat staat op het moment grotendeels leeg en zal zich in de toekomst verder ontwikkelen richting een meerlaags stadslandbouw centrum onder de naam Urban Farming De Schilde.
Read more...
CADoS

Het CADoS Project heeft tot doel een prototype Cellulose Assisted Dewatering of Sludge waterzuiveringsconcept op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Ulrum te ontwikkelen en te bouwen. Binnen het CADoS principe wordt een nieuwe zeeftechniek op een innovatieve wijze ingezet binnen een bestaand afvalwaterzuiveringsproces. De innovatie bestaat uit het duurzaam hergebruiken van toiletpapier in rioolwaterzuiveringsinstallaties.
Read more...
Windchallenge

De Windchallenge 1.7 is een nieuwe generatie plug and play kleine windmolen of windturbine van Hollands design. Deze gepatenteerde windmolen met bladkanteling voor betere prestaties, hogere betrouwbaarheid en geruisloos bedrijf is ontworpen voor losse en dus makkelijk verhuisbare opstelling op daken of plaatsing als duurzame energiebron voor (licht-) mast of laadpaal voor e-car, e-scooter of e-bike.
Read more...
Leiding over Noord

Leiding over Noord is een pijpleiding die het noordelijk deel van Rotterdam met het Rotterdamse havengebied verbindt. Bij de petrochemische industrie en afvalverwerking in Rotterdam komt veel warmte vrij. Deze warmte wordt nu nog geloosd in de nieuwe Maas en dat is zonde.
Read more...
GETIJDENCENTRALE

Voor de kust van Texel wordt een centrale geplaatst die met behulp van zeestromingen energie kan opwekken. Deze getijdencentrale moet vanaf 2015 op het eiland voor schone energie gaan zorgen. De centrale bestaat uit modules ter grootte van drie zeecontainers. De modules drijven op het water, waardoor de gevoelige apparatuur zich boven water bevindt. Onder het wateroppervlak wekt een turbine energie op.
Read more...
DELTASYNC

De voorspelde schaarste op het gebied van water, brandstoffen en voedsel toont aan dat de noodzaak om drijvende steden te bouwen sterker is dan ooit tevoren. De huidige voedselcrisis – bijna 1 miljard mensen lijden hongersnood – laat zien dat de landbouwproductie moeite heeft groeiende bevolking en welvaart bij te benen. De productiviteit van de landbouw groeit nauwelijks meer, omdat de belangrijkste grondstoffen, water, fosfaten en brandstoffen, steeds meer onder druk staan.
Read more...
SOLAROAD

In het Noord-Hollandse Krommenie wordt het allereerste fietspad met zonnepanelen aangelegd. Het rechte stuk van 100 meter lang bestaat uit betonplaten van 2,5 bij 3 meter, die bedekt zijn met een doorzichtige glaslaag van een centimeter dik. Onder het glas bevinden zich de fotovoltaïsche zonnepanelen.
Read more...
STAD VAN DE ZON

Dit stedelijk gebied heeft de naam 'Stad van de Zon' en wordt ingebed in een recreatiegebied dat ruim 177 hectare groot is. Niet alleen de riante verhouding tussen stedelijk- en recreatiegebied is bijzonder. Ook de ambitieniveaus van de beide gebiedscomponenten zijn uitzonderlijk te noemen. Zo is Stad van de Zon geheel CO2-emissieneutraal en zal het recreatiegebied naast bos en ecologische zones, uit ruim 75 hectare recreatief water bestaan met een kwaliteit welke geschikt is om in te zwemmen.
Read more...
VOMAR

De Vomar in Heerhugowaard is een van de energiezuinigste supermarkten van Europa. Ten opzichte van in omvang vergelijkbare supermarkten ligt het energieverbruik ruim 35% lager. Daartoe zijn/worden in deze winkel, alle mogelijke nieuwe ontwikkelingen gepland. Met als gevolg een hypermoderne supermarkt die héél energiezuinig te noemen is. De uitstoot van CO2 valt, door het hergebruik van de restwarmte van de supermarkt, op jaarbasis 69 ton lager uit!
Read more...
SMART POLDER

Smart Polder is een oplossing die watermanagement combineert met opwekking en efficiënt gebruik van hernieuwbare energie. In de Smart Polder wordt het wegpompen van oppervlaktewater gecombineerd met het onttrekken van warmte en kou aan oppervlaktewater. Via een warmtewisselaar wordt energie getransporteerd door middel van een ‘Smart Thermal City Grid’ waarmee huizen, kantoren en andere gebouwen worden opgewarmd of gekoeld.
Read more...
MARQT

Marqt is de plaats waar het allemaal bij elkaar komt. Andere ideeën over wat we eten. Respect voor natuur, dieren en mensen. Producten die met passie en verantwoordelijkheid worden gemaakt en waar een eerlijke prijs voor wordt betaald. Eten dat dicht bij zijn oorsprong blijft. Echt eten.
Read more...
THE DUTCH WEED BURGER

We maken ons druk over de uitstoot van CO2 van onze industrieën en auto’s. Maar de methaanuitstoot van de wereldwijde veestapel vergeten we al gauw. Methaan is een veel krachtiger broeikasgas dan CO2 en zorgt voor 15 procent van het broeikaseffect.
Read more...
BLUERISE

Met het bedekken van zeventig procent van de aardbol, is de oceaan de grootste zonnecollector en kan voorzien van een enorme hoeveelheid schone en hernieuwbare energie, dag en nacht het hele jaar door. Ocean Thermal Energy is voorbestemd om de belangrijkste bron van hernieuwbare energie in de wereld te worden. Bluerise biedt geavanceerde technologieën
Read more...
Onverpakt

Een verpakkingsloze supermarkt in Berlijn heeft binnen 1 dag 20.000 euro opgehaald met een crowdfunding campagne. Het Berlijnse bedrijf ‘Original Unverpackt’ kan hierdoor deze zomer haar eerst winkel gaan openen.
Read more...
BOER BOS

Boer Bos combineert zijn loopbaan als coach met het runnen van een agrarisch bedrijf. Op 20 hectare weiland is hij actief met ecologisch natuurbeheer met de eigen schaapskudde, met verkoop van lamsvlees en wol, en met natuureducatie voor schoolkinderen.
Read more...
Rondeel pluimveehouders

Een Rondeel is een nieuw soort pluimveestal. Daarin staat dierenwelzijn centraal. Kenmerkend voor dit nieuwe concept, een stal in een ronde vorm, dat kippen veel leefruimte hebben zonder dat ze daarvoor naar buiten hoeven.
Read more...
Kromkommer

2014 is het Europese jaar tegen voedselverspilling. Niet gek, want volgens allerlei onderzoeken wordt wereldwijd rond de 1,3 miljard ton voedsel verspild; oftewel een derde van de gehele productie. En dat terwijl er nog veel honger is en de wereldbevolking gestaag doorgroeit.
Read more...
Urbanfarmers

Evenals energie- en waterproblematiek, is voedseltekort een reëel probleem. Er komen steeds meer mensen en de ruimte die beschikbaar is voor de productie van voedsel, wordt kleiner en kleiner.
Read more...
Duurzame bouwmaterialen

Duurzame bouwmaterialen liggen niet voor het oprapen, maar Nederlandse ondernemingen innoveren snel. Van aubergines tot hennep: de bouwmaterialen van morgen. Stel, u wilt een duurzaam huis of kantoor bouwen. De productie van traditionele materialen zoals cement, beton, lijm en isolatieschuim kost veel energie. De materialen zijn doorgaans slechts mondjesmaat recyclebaar. Welke bouwmaterialen kunt u dan wel gebruiken?
Read more...
Olifantengras

Het groeit als kool, heeft de energetische waarde van steenkool en kan verbouwd worden onder de aanvliegroutes van Schiphol, waardoor het vliegverkeer minder hinder ondervindt van ganzen. De vogels, die in groten getale in de buurt van Schiphol neerstrijken om te foerageren, houden namelijk niet van dit gewas. Miscanthus, is de naam van deze plant, ook wel olifantsgras genoemd.
Read more...
Markthal in Rotterdam

De overdekte Markthal van internationale allure opent eind 2014 haar deuren en is 7 dagen per week geopend. Aan de Binnenrotte in het hart van het Laurenskwartier biedt dit indrukwekkende gebouw onderdak aan een grote markt met circa 100 versunits, 15 foodwinkels, 8 horecazaken en een Albert Heijn.
Read more...
Koeienkas

Een koeienkas wordt eigenlijk een vrijloopstal genoemd en biedt kansen de duurzaamheid in de melkveehouderij te verbeteren. Daarbij gaat het vooral om beter dierenwelzijn en betere mest. De uitdaging is meer ruimte voor de dieren te combineren met minder emissie en tegelijkertijd de kostprijs te verlagen (of minimaal gelijk te houden).
Read more...
Grown Down Town

In 2011 is GrownDownTown opgericht als coöperatie om in samenwerking met andere partijen projecten op te zetten voor het kweken van gewassen in de stad. GrownDownTown wil de coöperatie de komende tijd uitbreiden met partijen uit diverse sectoren om intensief samen te werken aan het vergroen(t)en van de stad.
Read more...
Drijvende melkfabriek

De drijvende melkboerderij in de Rotterdamse haven komt uit de koker van Peter van Wingerden van het bedrijf Beladon, dat gespecialiseerd is in bouwen op het water.
Read more...
Delft Blue Water

Beschikbaarheid van voldoende zoetwater van goede kwaliteit is essentieel voor voedselproductie. Op dit moment maken veel glastuinbouwbedrijven in Nederland gebruik van regenwater, zolang dat beschikbaar is, of pompen zij brak grondwater op.
Read more...
Hoogeland

Kassen en een woonwijk die hun energie uitwisselen. Het kan en Nederland heeft de wereldprimeur in de Westlandse woonwijk Hoogeland. Sinds eind 2012 staan het gesloten kas van telersvereniging Prominent, woningen en diverse bedrijfsruimtes met elkaar in verbinding.
Read more...