Energie

Persriool verwarmt zwemwater

Riothermie, warmteterugwinning uit rioolwater wordt al jaren met succes toegepast in het buitenland. In Nederland start nu het eerste project in Urk. Het water van zwembad ‘t Bun wordt verwarmd met de warmte van een persrioolleiding.
Read more...
Prêt-à-Loger

Studenten TU Delft presenteren Prêt-à-Loger: het energieneutrale Hollandse rijtjeshuis. Het studententeam van TU Delft geeft met Prêt-a-Loger een antwoord op het vraagstuk bestaande bouw in Nederland (en Europa).
Read more...
Pectcof

Pectcof technologie ontsluit het potentieel van de koffiepulp als een bron van biobased materialen, en tegelijkertijd het ontgiften van de afvalstroom van de tweede meest verhandelde product ter wereld.
Read more...
Slim verlicht

Begin 2016 bestaat alle openbare verlichting van Texel uit duurzame LED-verlichting. Texel wordt donker waar het kan, licht waar het moet. Texel omarmt duisternis als zogeheten kernwaarde. Daarnaast is het goed voor het milieu en levert het flinke besparingen op.
Read more...
RegenVillages

RegenVillages zijn geïntegreerde dorpen waar energie lokaal opgewekt wordt en waar ook voedsel grotendeels lokaal geproduceerd zal worden. Engineering en het faciliteren van de ontwikkeling van geïntegreerde en veerkrachtige buurten van zelfsturende families over de hele wereld is de visie van RegenVillages.
Read more...
Plant-e

Plant-e ontwikkelt producten waarbij levende planten energie opwekken. Deze producten zijn gebaseerd op technologie die is ontwikkeld aan de Wageningen Universiteit, die werd gepatenteerd in 2007. De technologie maakt het mogelijk om elektriciteit uit levende planten te produceren op vrijwel elke plaats waar planten kunnen groeien.
Read more...
ECO200

Nederland telt op dit moment zo’n 1,5 miljoen melkgevende koeien, dat betekent dat er per elf Nederlanders één melkkoe beschikbaar is. Deze koeien leveren samen niet alleen een heleboel melk op, maar ook héél veel warmte. Hiermee zorgt de melk op een onverwacht creatieve manier voor duurzame energie.
Read more...
SONOB – project

Langs de Nederlandse snelwegen staat zo'n 5 miljoen vierkante meter aan geluidsschermen, vaak op onbeschaduwde locaties en dicht in de buurt van het elektriciteitsnet. Ze zijn bedoeld voor het beperken van geluidshinder, maar kunnen ook worden benut om zonne-energie op te wekken.
Read more...
Sunfloat

Sunfloat biedt kant en klare drijvende zonnepaneel-velden die mee draaien met het zonlicht. Gebruik van de reflectie van het water zorgt voor een verwachte opbrengst van 25 tot 30% meer dan vergelijkbare vaste delen op het land.
Read more...
Photanol

Photanol ontwikkelde een baanbrekende technologie om CO2 om te zetten in waardevolle organische verbindingen. Het bedrijf past deze technologie in een aantal markten toe, van voedselingrediënten tot biobrandstoffen.
Read more...
Greenhuus

GreenHuus is een verplaatsbaar eco-lodge-concept wat volledig cradle-to-cradle gebouwd is en duurzaam/MVO verantwoord gefaciliciteerd wordt. Daarnaast kan GreenHuus op elke plek staan omdat zij 100% autarkisch en zelfvoorzienend is in zijn energie, afval & watervoorziening. De toegepaste bouwmaterialen worden bij voorkeur binnen een straal van 100 km verkregen.
Read more...
Nerdalize

Serverwarmte inzetten om huishoudens te verwarmen. Computerservers die aan het rekenen zijn, produceren veel warmte. Door servers niet centraal in grote datacentra te plaatsen, maar decentraal in woningen kunnen die met de vrijkomende warmte gratis worden verwarmd. De eerste gezinnen hebben al proefgedraaid met computers als kachel.
Read more...
Vehicle2Grid

Wat een elektrische auto zo geschikt maakt als back-up voor een lokaal energienetwerk is het feit dat een batterij van een elektrische auto kan laden en ontladen. Momenteel wordt echter alleen nog maar gebruikgemaakt van de mogelijkheid om een batterij op te laden om vervolgens met de auto te gaan rijden (Grid2Vehicle) terwijl tweerichtingsverkeer op het energienet (Grid2Vehicle én Vehicle2Grid) dankzij de inzet van elekrische auto’s als back-up mogelijk is.
Read more...
Hotel Amstelkwartier

Het hotel telt driehonderd kamers en voldoet aan alle wensen van de hotelgast van de 21e eeuw: alle luxe en comfort, maar zonder dat dit ten koste gaat van de planeet. Een duurzaam hotel vraagt om integrale duurzaamheid, zowel op het gebied van energiebesparing als in bedrijfsvoering en verblijfskwaliteit.
Read more...
Windchallenge

De Windchallenge 1.7 is een nieuwe generatie plug and play kleine windmolen of windturbine van Hollands design. Deze gepatenteerde windmolen met bladkanteling voor betere prestaties, hogere betrouwbaarheid en geruisloos bedrijf is ontworpen voor losse en dus makkelijk verhuisbare opstelling op daken of plaatsing als duurzame energiebron voor (licht-) mast of laadpaal voor e-car, e-scooter of e-bike.
Read more...
Leiding over Noord

Leiding over Noord is een pijpleiding die het noordelijk deel van Rotterdam met het Rotterdamse havengebied verbindt. Bij de petrochemische industrie en afvalverwerking in Rotterdam komt veel warmte vrij. Deze warmte wordt nu nog geloosd in de nieuwe Maas en dat is zonde.
Read more...
GETIJDENCENTRALE

Voor de kust van Texel wordt een centrale geplaatst die met behulp van zeestromingen energie kan opwekken. Deze getijdencentrale moet vanaf 2015 op het eiland voor schone energie gaan zorgen. De centrale bestaat uit modules ter grootte van drie zeecontainers. De modules drijven op het water, waardoor de gevoelige apparatuur zich boven water bevindt. Onder het wateroppervlak wekt een turbine energie op.
Read more...
SOLAROAD

In het Noord-Hollandse Krommenie wordt het allereerste fietspad met zonnepanelen aangelegd. Het rechte stuk van 100 meter lang bestaat uit betonplaten van 2,5 bij 3 meter, die bedekt zijn met een doorzichtige glaslaag van een centimeter dik. Onder het glas bevinden zich de fotovoltaïsche zonnepanelen.
Read more...
STAD VAN DE ZON

Dit stedelijk gebied heeft de naam 'Stad van de Zon' en wordt ingebed in een recreatiegebied dat ruim 177 hectare groot is. Niet alleen de riante verhouding tussen stedelijk- en recreatiegebied is bijzonder. Ook de ambitieniveaus van de beide gebiedscomponenten zijn uitzonderlijk te noemen. Zo is Stad van de Zon geheel CO2-emissieneutraal en zal het recreatiegebied naast bos en ecologische zones, uit ruim 75 hectare recreatief water bestaan met een kwaliteit welke geschikt is om in te zwemmen.
Read more...
VOMAR

De Vomar in Heerhugowaard is een van de energiezuinigste supermarkten van Europa. Ten opzichte van in omvang vergelijkbare supermarkten ligt het energieverbruik ruim 35% lager. Daartoe zijn/worden in deze winkel, alle mogelijke nieuwe ontwikkelingen gepland. Met als gevolg een hypermoderne supermarkt die héél energiezuinig te noemen is. De uitstoot van CO2 valt, door het hergebruik van de restwarmte van de supermarkt, op jaarbasis 69 ton lager uit!
Read more...
SMART POLDER

Smart Polder is een oplossing die watermanagement combineert met opwekking en efficiënt gebruik van hernieuwbare energie. In de Smart Polder wordt het wegpompen van oppervlaktewater gecombineerd met het onttrekken van warmte en kou aan oppervlaktewater. Via een warmtewisselaar wordt energie getransporteerd door middel van een ‘Smart Thermal City Grid’ waarmee huizen, kantoren en andere gebouwen worden opgewarmd of gekoeld.
Read more...
BLUERISE

Met het bedekken van zeventig procent van de aardbol, is de oceaan de grootste zonnecollector en kan voorzien van een enorme hoeveelheid schone en hernieuwbare energie, dag en nacht het hele jaar door. Ocean Thermal Energy is voorbestemd om de belangrijkste bron van hernieuwbare energie in de wereld te worden. Bluerise biedt geavanceerde technologieën
Read more...
Olifantengras

Het groeit als kool, heeft de energetische waarde van steenkool en kan verbouwd worden onder de aanvliegroutes van Schiphol, waardoor het vliegverkeer minder hinder ondervindt van ganzen. De vogels, die in groten getale in de buurt van Schiphol neerstrijken om te foerageren, houden namelijk niet van dit gewas. Miscanthus, is de naam van deze plant, ook wel olifantsgras genoemd.
Read more...
Hoogeland

Kassen en een woonwijk die hun energie uitwisselen. Het kan en Nederland heeft de wereldprimeur in de Westlandse woonwijk Hoogeland. Sinds eind 2012 staan het gesloten kas van telersvereniging Prominent, woningen en diverse bedrijfsruimtes met elkaar in verbinding.
Read more...