Voedsel

NoFoodWasted

Een derde van al het voedsel wat geproduceerd wordt eindigt in de afvalbak. De Nederlandse supermarkten alleen al zijn verantwoordelijk voor 115 miljoen kilo a €400 miljoen weggegooide levensmiddelen. NoFoodWasted heeft hier een oplossing voor.
Read more...
Dakakker

Boven op het Schieblock is het eerste grote oogstbare dak met 1000m2 in Nederland gerealiseerd: de Dakakker. Hier worden groenten, fruit en kruiden verbouwd en er worden honingbijen gehouden.
Read more...
RegenVillages

RegenVillages zijn geïntegreerde dorpen waar energie lokaal opgewekt wordt en waar ook voedsel grotendeels lokaal geproduceerd zal worden. Engineering en het faciliteren van de ontwikkeling van geïntegreerde en veerkrachtige buurten van zelfsturende families over de hele wereld is de visie van RegenVillages.
Read more...
Protix

Protix Biosystems BV ontwikkelt duurzame eiwitten van hoge kwaliteit die dienen als alternatief voor vismeel en andere voedingssupplementen. Protix is gevestigd in Dongen met de productie van vliegenlarven.
Read more...
Hotspot Hutspot

Hotspot Hutspot wil gezond duurzaam eten bieden voor iedereen. Ook in de wijken waar de sociale binding en de kwaliteit laag is en waar de gezondheid van de kinderen (en hun ouders) onder druk staat door slechte eetpatronen en te weinig beweging.
Read more...
BrightBox

BrightBox onderzoek en onderwijs centrum is gelegen in het Innovatoren, op het voormalige Floriade terrein in Venlo. BrightBox is een expertisecentrum voor daglichtloze meerlagenteelt ofwel city farming. In deze ultra-moderne tuinbouw faciliteit is het mogelijk om invloed uit te brengen op alle factoren die de groei van een plant beïnvloeden: licht, lucht, temperatuur, voeding, water en substraat.
Read more...
Zilt Proefbedrijf

Verzilting is een groeiend probleem in de wereld. Door bodemdaling en de stijgende zeespiegel verzilt steeds meer waardevolle landbouwgrond. Elke dag opnieuw valt landbouwgebied ten prooi aan het zoute water, in totaal al anderhalf miljard hectare. Als dat weer gebruikt kan worden voor voedselproductie, is de honger goeddeels de wereld uit.
Read more...
Algae Food & Fuel

Algae Food & Fuel ontwikkelt, bouwt, verkoopt, installeert en beheert bioreactoren voor algenproductie. Het gebruik van innovatieve technologie op het gebied van verlichting, procesvoering en oogstsystemen resulteert in een hogere en kostenefficiënte opbrengst, productiviteit en stabiliteit van algenkweekprocessen.
Read more...
Stadsmarkt

Met 2 hectare is Uit Je Eigen Stad een van de grootste stadsboerderijen van Europa. Een bijzondere plek in het Vierhavensgebied in Rotterdam, waar alle stadsbewoners voedsel en de productie ervan kunnen zien, ervaren en proeven. Op de stadsakker worden groenten verbouwd, en hebben ze eigen kippen en eieren.
Read more...
Gulpener bier

Gulpener Bierbrouwerij BV is een zelfstandige familiebrouwerij uit Gulpen in de Nederlandse provincie Limburg. Op zo’n 400 hectare Limburgs land verbouwen de boeren volgens de eisen van het Milieukeur; gerst, hop, tarwe, rogge en spelt. Dat leverde de Gulpener bieren in 2009 de onderscheiding Erkend Streekproduct op.
Read more...
Willem & Drees

In 2009 is Willem&Drees in de regio Amersfoort begonnen met het brengen van lokale groenten en fruit naar supermarkten. Al snel na de start merkten zij dat dit een grote behoefte is. Wij willen weer weten waar ons eten vandaan komt. En wij eten het liefst lokaal, biologisch en van het seizoen.
Read more...
Groenfabriek

De Groenfabriek brengt tuinbouw in de stad en geeft leegstaande kantoorpanden een nieuwe functie. In combinatie met plantenteelt wordt duurzame energie opgewekt. De Groenfabriek is innovatief: uit licht, warmte en wind wordt decentraal en grootschalig energie opgewekt.
Read more...
Villa Augustus

Sinds 2007 is in de watertoren van Dordrecht en het naastgelegen pompgebouw een hotel-restaurant gevestigd genaamd Villa Augustus. Rond de watertoren is een moestuin aangelegd waaruit het restaurant de ingrediënten gebruikt voor het maken van seizoensgebonden maaltijden.
Read more...
De Schilde

Den Haag krijgt het grootste stadslandbouwproject van Europa. Op het dak van een voormalige Philips fabriek De Schilde aan de Televisiestraat komt een kas van 1.200 vierkante meter te staan. Het klassieke pand aan de Televisiestraat staat op het moment grotendeels leeg en zal zich in de toekomst verder ontwikkelen richting een meerlaags stadslandbouw centrum onder de naam Urban Farming De Schilde.
Read more...
MARQT

Marqt is de plaats waar het allemaal bij elkaar komt. Andere ideeën over wat we eten. Respect voor natuur, dieren en mensen. Producten die met passie en verantwoordelijkheid worden gemaakt en waar een eerlijke prijs voor wordt betaald. Eten dat dicht bij zijn oorsprong blijft. Echt eten.
Read more...
THE DUTCH WEED BURGER

We maken ons druk over de uitstoot van CO2 van onze industrieën en auto’s. Maar de methaanuitstoot van de wereldwijde veestapel vergeten we al gauw. Methaan is een veel krachtiger broeikasgas dan CO2 en zorgt voor 15 procent van het broeikaseffect.
Read more...
Onverpakt

Een verpakkingsloze supermarkt in Berlijn heeft binnen 1 dag 20.000 euro opgehaald met een crowdfunding campagne. Het Berlijnse bedrijf ‘Original Unverpackt’ kan hierdoor deze zomer haar eerst winkel gaan openen.
Read more...
BOER BOS

Boer Bos combineert zijn loopbaan als coach met het runnen van een agrarisch bedrijf. Op 20 hectare weiland is hij actief met ecologisch natuurbeheer met de eigen schaapskudde, met verkoop van lamsvlees en wol, en met natuureducatie voor schoolkinderen.
Read more...
Rondeel pluimveehouders

Een Rondeel is een nieuw soort pluimveestal. Daarin staat dierenwelzijn centraal. Kenmerkend voor dit nieuwe concept, een stal in een ronde vorm, dat kippen veel leefruimte hebben zonder dat ze daarvoor naar buiten hoeven.
Read more...
Kromkommer

2014 is het Europese jaar tegen voedselverspilling. Niet gek, want volgens allerlei onderzoeken wordt wereldwijd rond de 1,3 miljard ton voedsel verspild; oftewel een derde van de gehele productie. En dat terwijl er nog veel honger is en de wereldbevolking gestaag doorgroeit.
Read more...
Urbanfarmers

Evenals energie- en waterproblematiek, is voedseltekort een reëel probleem. Er komen steeds meer mensen en de ruimte die beschikbaar is voor de productie van voedsel, wordt kleiner en kleiner.
Read more...
Duurzame bouwmaterialen

Duurzame bouwmaterialen liggen niet voor het oprapen, maar Nederlandse ondernemingen innoveren snel. Van aubergines tot hennep: de bouwmaterialen van morgen. Stel, u wilt een duurzaam huis of kantoor bouwen. De productie van traditionele materialen zoals cement, beton, lijm en isolatieschuim kost veel energie. De materialen zijn doorgaans slechts mondjesmaat recyclebaar. Welke bouwmaterialen kunt u dan wel gebruiken?
Read more...
Markthal in Rotterdam

De overdekte Markthal van internationale allure opent eind 2014 haar deuren en is 7 dagen per week geopend. Aan de Binnenrotte in het hart van het Laurenskwartier biedt dit indrukwekkende gebouw onderdak aan een grote markt met circa 100 versunits, 15 foodwinkels, 8 horecazaken en een Albert Heijn.
Read more...
Koeienkas

Een koeienkas wordt eigenlijk een vrijloopstal genoemd en biedt kansen de duurzaamheid in de melkveehouderij te verbeteren. Daarbij gaat het vooral om beter dierenwelzijn en betere mest. De uitdaging is meer ruimte voor de dieren te combineren met minder emissie en tegelijkertijd de kostprijs te verlagen (of minimaal gelijk te houden).
Read more...
Grown Down Town

In 2011 is GrownDownTown opgericht als coöperatie om in samenwerking met andere partijen projecten op te zetten voor het kweken van gewassen in de stad. GrownDownTown wil de coöperatie de komende tijd uitbreiden met partijen uit diverse sectoren om intensief samen te werken aan het vergroen(t)en van de stad.
Read more...
Drijvende melkfabriek

De drijvende melkboerderij in de Rotterdamse haven komt uit de koker van Peter van Wingerden van het bedrijf Beladon, dat gespecialiseerd is in bouwen op het water.
Read more...