Water

Hemel(s)water

Regenwater van het eigen dak opvangen, zuiveren en opslaan als drinkwater. Dat is het Hemel(s)Water systeem dat Albert Jansen van Water Innovation Consulting (WIC) heeft ontwikkeld. Het regenwater wordt met een membraanfilter duurzaam gezuiverd tot drinkwater.
Read more...
The Ocean Cleanup

Elke week drijft er een volume aan plastic ter waarde van twee Empire State Buildings in de oceanen, waar het schade toebrengt aan de ecosystemen en de economieën. Bovendien komt het in de voedselketen, waardoor het potentieel ook schadelijk is voor ons mensen. Jaarlijks is dit ongeveer 8 miljoen ton plastic.
Read more...
Dobberend bos

Rotterdam krijgt er een stadspark bij in het oude havenbekken tussen het Luxor Theater en Het Drijvend Paviljoen. Het Dobberende bos bestaat uit 20 drijvende bomen. De Nederlandse iepen worden op Nationale Boomfeestdag op 16 maart te water gelaten.
Read more...
Nereda

De Nereda-technologie biedt deze oplossing. Nereda is de innovatieve, duurzame en rendabele biologische afvalwaterzuivering technologie die water zuivert met behulp van zogenaamd aëroob korrelslib: zuiverende bacteriën die compacte korrels creëren met uitstekende bezinkingseigenschappen.
Read more...
Mobile dikes

Nederland is de expert op het gebied van water. We zijn de best beschermde delta van de wereld, maar ook Nederland komt nog steeds voor uitdagingen te staan. Bij het bestrijden van wateroverlast soort dreigingen is Nederland als expert toch ouderwets, zandzakken zijn nog steeds de eerste gedachte bij het voorkomen van overstromingen
Read more...
RAW for the Oceans

In de afgelopen 50 jaar heeft de mensheid ongeveer 700 miljoen ton plastic geproduceerd, die nu zwerft in de oceanen. Dit heeft nadelige gevolgen voor de ecologie, economie en gezondheid.
Read more...
Fresh Water Mill

Fresh water mill een nieuw type windmolen, die de windenergie omzet in hoge druk en deze hoge druk gebruikt om een ontzilting eenheid aan te drijven om zoet water te produceren.
Read more...
Optiqua

Optiqua heeft een sensor ontwikkeld ter grootte van een chip dat online een plotseling optredende vervuiling in een drinkwaternet kan waarnemen. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren, samen met drinkwaterbedrijf Vitens en het Singaporese waterbedrijf PUB, gewerkt aan de doorontwikkeling van de sensortechnologie die oorspronkelijk van de Universiteit Twente komt.
Read more...
Urban Street Forest

Het Urban Street Forest project staat voor het (verticaal) vergroenen van flats. Het karakter van hoogbouw is anoniem en het staat vaak in grauwe aandachtswijken. Het planten van kleine boompjes op de balkons van de flats zorgt voor een opwaardering van de leefomgeving.
Read more...
AquaReUse

AquaReUse is een zuiveringsconcept waarbij het afvalwater van een cluster glastuinbouwbedrijven wordt gezuiverd. Dezelfde bedrijven (her)gebruiken het gezuiverde water vervolgens weer als gietwater. Hiermee wordt een sluitende waterkringloop gerealiseerd.
Read more...
CADoS

Het CADoS Project heeft tot doel een prototype Cellulose Assisted Dewatering of Sludge waterzuiveringsconcept op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Ulrum te ontwikkelen en te bouwen. Binnen het CADoS principe wordt een nieuwe zeeftechniek op een innovatieve wijze ingezet binnen een bestaand afvalwaterzuiveringsproces. De innovatie bestaat uit het duurzaam hergebruiken van toiletpapier in rioolwaterzuiveringsinstallaties.
Read more...
GETIJDENCENTRALE

Voor de kust van Texel wordt een centrale geplaatst die met behulp van zeestromingen energie kan opwekken. Deze getijdencentrale moet vanaf 2015 op het eiland voor schone energie gaan zorgen. De centrale bestaat uit modules ter grootte van drie zeecontainers. De modules drijven op het water, waardoor de gevoelige apparatuur zich boven water bevindt. Onder het wateroppervlak wekt een turbine energie op.
Read more...
DELTASYNC

De voorspelde schaarste op het gebied van water, brandstoffen en voedsel toont aan dat de noodzaak om drijvende steden te bouwen sterker is dan ooit tevoren. De huidige voedselcrisis – bijna 1 miljard mensen lijden hongersnood – laat zien dat de landbouwproductie moeite heeft groeiende bevolking en welvaart bij te benen. De productiviteit van de landbouw groeit nauwelijks meer, omdat de belangrijkste grondstoffen, water, fosfaten en brandstoffen, steeds meer onder druk staan.
Read more...
SMART POLDER

Smart Polder is een oplossing die watermanagement combineert met opwekking en efficiënt gebruik van hernieuwbare energie. In de Smart Polder wordt het wegpompen van oppervlaktewater gecombineerd met het onttrekken van warmte en kou aan oppervlaktewater. Via een warmtewisselaar wordt energie getransporteerd door middel van een ‘Smart Thermal City Grid’ waarmee huizen, kantoren en andere gebouwen worden opgewarmd of gekoeld.
Read more...
BLUERISE

Met het bedekken van zeventig procent van de aardbol, is de oceaan de grootste zonnecollector en kan voorzien van een enorme hoeveelheid schone en hernieuwbare energie, dag en nacht het hele jaar door. Ocean Thermal Energy is voorbestemd om de belangrijkste bron van hernieuwbare energie in de wereld te worden. Bluerise biedt geavanceerde technologieën
Read more...
Delft Blue Water

Beschikbaarheid van voldoende zoetwater van goede kwaliteit is essentieel voor voedselproductie. Op dit moment maken veel glastuinbouwbedrijven in Nederland gebruik van regenwater, zolang dat beschikbaar is, of pompen zij brak grondwater op.
Read more...