Wat: Stedelijk water zuiveren tot gietwater voor de glastuinbouw
Waar: Delft en Westland
Wie: Hoogheemraadschap van Delfland, Delfluent Services B.V., Evides Industriewater,
Wanneer: gestart in 2010
Bron: Delft Blue Water

Delft Blue Water

Beschikbaarheid van voldoende zoetwater van goede kwaliteit is essentieel voor voedselproductie. Op dit moment maken veel glastuinbouwbedrijven in Nederland gebruik van regenwater, zolang dat beschikbaar is, of pompen zij brak grondwater op. Regenwater is echter niet vrij van verontreinigingen, vooral in de buurt van de grote steden en langs de kust. Brak grondwater moet voor gebruik eerst ontzout worden met een RO (Reverse Osmose). In dat geval ontstaat er een zoute reststroom (brijn) die terug in de bodem wordt gebracht. Het is waarschijnlijk dat in de nabije toekomst het terugbrengen van het brijn in de bodem wordt beperkt, of zelfs wordt verboden. Daarom is Delft Blue Water – een samenwerking van drie partners – een demonstratieonderzoek gestart om met innovatieve technologieën betrouwbaar, duurzaam en kosteneffectief water te produceren. Onder de naam Delft Blue Water wordt gebruikt stedelijk water gezuiverd en tot gietwater van kwaliteitsklasse I voor de glastuinbouw.
Betrouwbaar, duurzaam en kosteneffectief water
. De zuiveringsinstallatie Harnaschpolder in Den Hoorn (Nederland), reinigt het gebruikt stedelijk water van de Haagsche regio. Momenteel wordt het gezuiverde water naar de Noordzee afgevoerd. Onder de naam Delft Blue Water (DBW) wordt onderzocht of het gezuiverde water nuttig kan worden ingezet. Met innovatieve technologieën onderzoeken we hoe met gezuiverd stedelijk water als bron, betrouwbaar, duurzaam en kosteneffectief zowel oppervlaktewater als hoogwaardig gietwater voor de glastuinbouw kunnen produceren.

Demonstratieproject

In Demokwekerij Westland is een kas van 180 m² ingericht om de geschiktheid van het DBW gietwater voor de glastuinbouw te testen. In de kas zijn tomaten geteeld, waarvan een deel gevoed is met regenwater en een deel met DBW gietwater. Beide watersystemen zijn onderling volledig gescheiden en beschikken elk over een eigen ontsmetter en doseerinstallatie. Ook de recirculatie vindt in afzonderlijke systemen plaats. Een onafhankelijk onderzoeksbureau heeft de kwaliteit van het water nauwgezet gecontroleerd. Daarnaast volgden zij de ontwikkeling van de plant en de tomaat op gewasgroei, productie, plantgezondheid en voedselveiligheid. De test in de praktijk is geslaagd: er is geen verschil tussen tomaten die oppervlakte- water krijgen en worden gevoed met Delft Blue Water gietwater. Bekijk hier de film met uitleg. http://www.youtube.com/watch?v=U5iquZVWlh4