Wat: Drijvende steden
Waar: Nederland
Wie: Karina Czapiewska, Rutger de Graaf, Bart Roeffen
Wanneer: sinds 2007
Bron: DeltaSync


Waterbased urban development

De voorspelde schaarste op het gebied van water, brandstoffen en voedsel toont aan dat de noodzaak om drijvende steden te bouwen sterker is dan ooit tevoren. De huidige voedselcrisis laat zien dat de landbouwproductie moeite heeft groeiende bevolking en welvaart bij te benen. De productiviteit van de landbouw groeit nauwelijks meer, omdat de belangrijkste grondstoffen, water, fosfaten en brandstoffen, steeds meer onder druk staan. Toenemende bevolking en verstedelijking zal deze eeuw naar schatting bijna één vijfde van de vruchtbare landbouwgrond opslokken. De hoeveelheid landbouwgrond neemt dus af terwijl er steeds meer voedsel moet worden geproduceerd.

Voedselschaarste is dus in de eerste plaats ruimteschaarste. Wanneer een deel van de bevolking èn de voedselproductie naar zee wordt verplaatst, wordt een oplossing geboden aan dit probleem. Drijvende voedselsteden hebben ook aantal andere voordelen. Ten eerste kunnen zij efficiënt gebruik maken van nutriënten die worden geloosd door huidige steden, om zeewier, algen en vissen te produceren. Zo worden de nutriëntenkringlopen van huidige steden gesloten. Berekeningen tonen aan dat minder dan een duizendste van de zee is nodig om de wereldwijde visvangst om te zetten naar duurzame viskwekerijen (volledig gevoed met afvalnutrienten). De rest van de zee kan worden omgezet in een natuurreservaat voor vissen zodat zij ook gered worden van de uitroeiingsslag die momenteel op de oceaan gaande is.

Architectuur op het water brengt vele nieuwe uitdagingen en kansen met zich mee. Waar landgebonden gebouwen worden omgeven door rechthoekige kavel of context, en vast verankerd zijn met de grond, kennen gebouwen op het water meer vrijheden. Op het water zijn vaak minder vastliggende stedelijke elementen (zoals bijvoorbeeld stratenpatronen) en het gebouw hoeft alleen bevestigd te worden om horizontale beweging tegen te gaan. Gebouwen kunnen gemakkelijk worden losgemaakt en verplaatst. Deze vrijheden nodigen uit om te zoeken naar een nieuwe vormentaal.