Wat: ECO200
Waar: Joure
Wie: AgriComfort
Sinds: 2013
Source: Agricomfort


Energie uit melk

Nederland telt op dit moment zo’n 1,5 miljoen melkgevende koeien, dat betekent dat er per elf Nederlanders één melkkoe beschikbaar is. Deze koeien leveren samen niet alleen een heleboel melk op, maar ook héél veel warmte. Hiermee zorgt de melk op een onverwacht creatieve manier voor duurzame energie.

In veel gevallen gaat deze warmte bij het terugkoelen verloren, daarom werd door AgriComfort het ECO200-systeem bedacht. ECO200 is een compleet verwarmingssysteem, die melkwarmte als bron gebruikt. Het koel- en verwarmingsproces wordt zodanig geïntegreerd dat voor beide maar één keer energie hoeft te worden ingekocht, in plaats van de gebruikelijke twee keer. De warmte uit het melkkoelproces kan bijvoorbeeld gebruikt worden om het woonhuis van de boerderij te verwarmen.

koeien-e1413368732818

Bij het koelen van verse melk van de koe (34°C) naar de ideale bewaartemperatuur in de tank (4°C) komt erg veel warmte vrij. De totale hoeveelheid aan warmte wordt bij de huidige koeltankinstallaties door één of meerdere ventilatoren op de koelmachine afgevoerd naar de buitenlucht.

Bij ECO200 wordt gebruik gemaakt van verschillende typen energiebuffers en een warmtepomp. Deze neemt een (groot) deel van de koelfunctie over van de melkkoelmachine en is geschikt om met temperaturen tot 55°C de verwarmingsfunctie te vervullen.