What: getijdencentrale bij Texel
Where: Marsdiep
When: 2015
Who: Bluewater
Source: div.
NOS
Volkskrant
Bluewater


Energie opwekken met eb en vloed

Voor de kust van Texel wordt een centrale geplaatst die met behulp van zeestromingen energie kan
opwekken. Deze getijdencentrale moet vanaf 2015 op het eiland voor schone energie gaan zorgen.
De centrale bestaat uit modules ter grootte van drie zeecontainers. De modules drijven op het water,
waardoor de gevoelige apparatuur zich boven water bevindt. Onder het wateroppervlak wekt een
turbine energie op. Op piekmomenten levert de constructie tweehonderd kilowatt op, voldoende
voor vijftig huishoudens. De stroom gaat direct het net op.

De getijdencentrale BlueTEC bestaat uit een stalen drijver van 60 meter lang met daarop een dekhuis en is in het totaal 30 meter breed. Aan de drijver zitten aan beide zijden armen waaraan de turbines
hangen, aan iedere kant een of twee, afhankelijk van het formaat. Naast het grote voordeel van BlueTEC
dat de kwetsbare elektronica droog is opgeborgen in het dekhuis en eenvoudig bereikbaar is voor onderhoud, kan een BlueTEC ook naar de locatie worden toegevaren en zijn er geen dure DP-schepen of kraanschepen nodig voor het afmeren.

Het bedrijf Bluewater levert de centrale die begin 2015 operationeel wordt in het Marsdiep (het stuk
water tussen Den Helder en Texel waar een zeer sterke stroming staat). Daarnaast zijn er al modeltesten gedaan in Frankrijk en Nederland. Bluewater heeft met BlueTEC al modeltesten gedaan in Frankrijk en Nederland. Boven Schotland, bij de Orkney Islands, wordt een grotere demonstratie van een jaar uitgevoerd op een testsite van EMEC. Eind 2015 moeten alle resultaten binnen zijn. Die resultaten
worden geëxtrapoleerd om zo meer te kunnen zeggen over levensduur, opbrengst en onderhoud.

In de toekomst kan worden gewerkt aan combinaties van turbines die tot twee megawatt kunnen
opwekken. Omdat de modules goedkoop zijn kunnen ze over de hele wereld worden ingezet.