Wat: Greenhuus
Waar: de Kabbelaarsbank
Wie: K. van Wuyckhuyse en M. Dreisch
Sinds: 2011
Bron: Greenhuus


Verplaatsbare eco-lodge hotel

GreenHuus is een verplaatsbaar eco-lodge-concept wat volledig cradle-to-cradle gebouwd is en duurzaam/MVO verantwoord gefaciliciteerd wordt. Daarnaast kan GreenHuus op elke plek staan omdat zij 100% autarkisch en zelfvoorzienend is in zijn energie, afval & watervoorziening. De toegepaste bouwmaterialen worden bij voorkeur binnen een straal van 100 km verkregen.

GreenHuus is zelfvoorzienend, er is dus geen infrastructuur noodzakelijk. Degene die tijdelijk gebruik maakt van GreenHuus leeft op dat moment in een autarkische wereld die eigenlijk weinig anders is dan zijn gewone leefplek. Het verschil is enkel dat hij zorgvuldiger en bewuster met allerlei zaken als gas, water, warmte, licht & energie om zal gaan. Water komt uit de hemel, energie van de zon. Haar afval (water, riool & vaste stoffen) is minimaal en wordt op ander plekken op de locatie ingezet. Om de natuurbeleving te waarborgen is er bij voorkeur ook geen fysieke infrastructuur nodig. GreenHuus past naadloos binnen de eco2 gedachte. Hierbij gaan ecologie & economie hand in hand.

Dit alles is volledig te volgen op de iPad met speciale app die in elk GreenHuus geplaatst is. Alles is spelenderwijs te monitoren. Na zijn verblijf krijgt de tijdelijke GreenHuus gebruiker een ‘glossy’ thuis waarin op een eenvoudige manier aangegeven is wat het verbruik nu is geweest tijdens het verblijf, wat hij anders had kunnen doen, of wellicht anders met afval om had kunnen gaan. Daarnaast wordt een voorzet gegeven hoe dit ge├»mplementeerd zou kunnen worden in de huidige woonsituatie. Op de eerste locatie, de Kabbelaarsbank, worden komend jaar 20 GreenHuusjes ontwikkeld op 7 ha grond.

GreenLoo

GreenLoo is een zelfvoorzienende en verplaatsbare sanitairsysteem. GreenLoo is ontworpen en gebouwd volgens Cradle to Cradle principes en is daardoor een circulair product. De materialen zijn allemaal ecologisch en bij voorkeur biobased (hernieuwbaar) van oorsprong. GreenLoo is altijd verplaatsbaar en zelfvoorzienend. Zij biedt de gast op plaatsen waar geen infrastructuur aanwezig is, zoals strand & natuurgebieden, een milieuverantwoord toilet.