Wat: Hemel(s)water
Wie: WIC
Waar: Ecodorp Boekel
Sinds: Mei 2015
Bron: Hemel(s)water


Home with a skin

Regenwater van het eigen dak opvangen, zuiveren en opslaan als drinkwater. Dat is het Hemel(s)Water systeem dat Albert Jansen van Water Innovation Consulting (WIC) heeft ontwikkeld. Het regenwater wordt met een membraanfilter duurzaam gezuiverd tot drinkwater. Een eerste pilot installatie is al aangesloten op een huis in het bij het Ecodorp in het Brabantse Boekel. De gemeten kwaliteit is beter dan leidingwater.

WIC heeft een compact, plug & play concept ontwikkeld voor iedereen met een dak die in de eigen drinkwaterbehoefte wil voorzien. Het gaat om het Hemel(s)Water systeem dat bestaat uit een opvang tank voor het regenwater, een UF-membraanfilter en een opslagtank voor het Hemel(s)water. Door de zuiverheid van regen in combinatie met het membraanfilter, voldoet het water ruimschoots aan de drinkwatereisen.

Regenwater

Regenwater wordt nu verspild door het zo snel mogelijk naar zee af te voeren. Tegelijkertijd wordt grondwater en of oppervlaktewater opgepompt om er drinkwater van te maken. Door meer gebruik te maken van regenwater hoeft er minder water te worden verpompt. Verder draagt de opvang van regenwater in de stad bij aan het voorkomen van piekafvoer via de riolering en vermindert de wateroverlast.

Duurzaam

Hemel(s)water gebruikt geen chemicaliën, geeft geen CO2 emissie en levert geen reststromen op. Het energieverbruik is met 0,05 kWh elektrisch/m3 zeer laag.

In vergelijking heeft een drinkwaterbedrijf voor een kubieke meter gemiddeld 0,5 kWh elektrisch en 200 gram chemicaliën nodig. Bovendien komen bij de centrale drinkwaterbereiding reststromen vrij die stoffen bevatten als arseen, mangaan, methaan, ijzer en humuszuren en CO2 emissies.