Wat: Energie-uitwisseling tussen gebouwen en glastuinbouw
Waar: Westland / Nederland
Wie: Vestia Westland, Ceres projecten, Gemeente Westland en Telersverenging Prominent
Wanneer: sinds 2012, reeds in werking
Bron: Leven in Hoogeland


Uitwisseling van energie

Kassen en een woonwijk die hun energie uitwisselen. Het kan en Nederland heeft de wereldprimeur in de Westlandse woonwijk Hoogeland. Sinds eind 2012 staan het gesloten kas van telersvereniging Prominent, woningen en diverse bedrijfsruimtes met elkaar in verbinding.

Hoogeland is een innovatief project dat bijdraagt aan een duurzame samenleving. De glastuinbouw wordt zo energieleverancier, in plaats van energiegebruiker. Met deze unieke energie-uitwisseling ontstaat een win-win situatie. Het teveel aan zonnewarmte leveren de kassen aan de woonwijk en de telers ontvangen kou daarvoor terug om de gewassen in de zomer te koelen. Dit levert niet alleen een fikse energiebesparing, maar zorgt ook voor ruim 40% minder CO2-uitstoot.

Een kas heeft een natuurlijk warmteoverschot: jaarlijks komt vijf keer zoveel zonnewarmte binnen als nodig is voor de teelt van de gewassen. Werden voorheen de kasramen open gezet om overtollige warmte kwijt te raken, slaat Hoogeland deze warmte op in grondwaterbronnen. ’s Winters wordt het opgeslagen warme water opgepompt en via warmtewisselaars weer in de kassen geleid. Voor Hoogeland lopen nu vanuit één Prominent-kas aanvoer- en retourleidingen voor zowel warm als koud water naar het lauwwaternet van de wijk. De warmtepompen in de huizen onttrekken de benodigde warmte uit het water. In de vloeren van alle ruimtes in de woningen komt vloerverwarming die het koele water in de zomer en warme water in de winter door het huis pompt. De woning komt dus via het totale vloeroppervlak gelijkmatig op temperatuur.

Bekijk hier de video met uitleg over hoe dit het werkt: