Wat: Hotel
Waar: Amsterdam
Wie: Amstelside BV, Mulderblauw architecten en Architectenbureau Paul de Ruiter
Wanneer: oplevering 2015
Bron: Hotel Amstelkwartier


Duurzaam vier sterren plus hotel

Het hotel telt driehonderd kamers en voldoet aan alle wensen van de hotelgast van de 21e eeuw: alle luxe en comfort, maar zonder dat dit ten koste gaat van de planeet. Een duurzaam hotel vraagt om integrale duurzaamheid, zowel op het gebied van energiebesparing als in bedrijfsvoering en verblijfskwaliteit. Om dit te bereiken worden in eerste instantie zoveel mogelijk kringlopen gesloten op gebied van energie, water, afval en materiaalgebruik. Daarnaast wordt het hotel op vele manieren verbonden met de locatie en de stad Amsterdam.

Het gebouw bestaat uit een compacte kern van logistieke faciliteiten, daaromheen bevinden zich de verblijfsruimtes waar zoveel mogelijk daglicht kan toetreden. De hotelkamers krijgen glas over de volledige hoogte voor ruimtelijke kwaliteit. In iedere kamer bestaat de mogelijkheid om natuurlijk te ventileren met buitenlucht. Verder wordt er slim gebruik gemaakt van de grote delen van de dag dat de hotelgast afwezig is of slaapt; de gevel reageert op het buitenklimaat en voorkomt warmteverlies of oververhitting. Hierdoor bespaart de bouwkundige schil het grootste deel van het energieverbruik.

De overgebleven benodigde energie wordt zelf opgewekt, deels met biomassa afkomstig uit het hotel. Grijs water wordt gebruikt voor toiletspoeling, regenwater voor de kruiden in de kas op de bovenste laag. De kas neemt CO2 op uit de gebruikte ventilatielucht. Warmte uit afgevoerde ventilatielucht wordt opgevangen en weer opnieuw gebruikt. Materiaalgebruik wordt waar mogelijk beperkt door slim te ontwerpen. De benodigde materialen zijn zoveel mogelijk gerecycled toegepast en bij voorkeur afkomstig van lokale leveranciers en fabrikanten.