Wat: Leiding over Noord
Waar: Rotterdam, Nederland
Wie: Eneco
Wanneer: 2014
Bron: eneco


Leiding over Noord

Leiding over Noord is een pijpleiding die het noordelijk deel van Rotterdam met het Rotterdamse havengebied verbindt. Bij de petrochemische industrie en afvalverwerking in Rotterdam komt veel warmte vrij. Deze warmte wordt nu nog geloosd in de nieuwe Maas en dat is zonde.

Door overtollig heet water uit het havengebied te transporteren naar de
stadsverwarming op de noordoever van Rotterdam, worden Rotterdamse
huishoudens met restwarmte uit de industrie verwarmd, en dat is natuurlijk veel
duurzamer dan het gebruik van fossiele brandstof. Het zuidelijk deel van de stad
is al aangesloten op restwarmte uit de industrie.

De Leiding over noord maakt deel uit van de zogenaamde warmterotonde. Dit is
een energienetwerk in Zuid-Holland waarop restwarmte van de industrie
gebruikt kan worden om huizen en kantoorpanden te verwarmen. Op den duur
zou er een netwerk moeten ontstaan in Zuid-Holland waarop iedereen die
warmte ‘over’ heeft, kan leveren. En waar iedereen die warmte nodig heeft kan
afnemen.

Het unieke aan dit project is dat het grootste glastuinbouwgebied ter wereld –
het Westland – nog geen 10 km naast één van de grootste havens ter wereld ligt.
Hierdoor kan bijzonder efficiënt energie in de vorm van warmte uitgewisseld
worden. Het uitwisselen van restproducten zoals CO2 van de Rotterdamse
industrie gebeurt nu al. Een oude pijpleiding wordt al gebruikt om overtollig CO2
uit de petrochemische industrie te leveren aan tuinbouwbedrijven in het
Westland.