Wat: Netics BV
Wie: Hugo Ekkelenkamp en Eldert Besseling
Waar: Alblasserdam
Sinds: 2013
Bron: Netics


Bouwen met bagger

Als gevolg van de stijgende zeespiegel en verstedelijking van deltagebieden, groeit wereldwijd de noodzaak tot het bouwen van waterkeringen en huizen. Dit is echter een kostbare aangelegenheid. Netics uit Alblasserdam heeft een systeem om van baggerafval bouwblokken te persen. Daarmee wordt het afval opgewaardeerd tot bruikbaar materiaal. De baggerspecie kan meteen lokaal verwerkt worden tot bouwstenen. Deze bouwstenen worden gebruikt om constructies zoals waterkeringen, dammen en dijken te bouwen en zelfs gebouwen.

bouwen_met_bagger_netics_0

Baggerfabriek

Rivieren in delta’s voeren sediment mee dat neerslaat in de vorm van baggerspecie en ongewenste modder. Om overstromingen te voorkomen, gaan baggeraars in deze gebieden aan de slag. Arme regio’s baggeren soms niet of te weinig, waardoor gebieden sneller overstromen.In de baggerfabriek wordt de bagger ontwaterd en gestabiliseerd. Daarna vindt verwerking plaats tot innovatieve geperste stenen. Doordat dit ter plaatse gebeurt, zijn er geen afvoer- en stortkosten voor de bagger. Doordat meer dan 90% van de samenstelling van de blokken bestaat uit gratis beschikbare baggerspecie zijn de blokken altijd goedkoper dan traditionele primaire grondstoffen of bijvoorbeeld beton.

Daarnaast zorgen de legoblokken van bagger voor een aanzienlijke bijdrage in het reduceren van CO2. Door minimaal 90% slib te gebruiken in plaats van beton, wordt er bijna 80% minder kilogram aan CO2 geproduceerd ten opzichte van de productie van een betonnen legoblok.