Wat: OCAP
Waar: Schiedam
Wie: Linde Gas Benelux en Volker Wessels
Sinds: 2003
Bron: OCAP


Organic Carbondioxide for Assimilation of Plants

CO2 (kooldioxide) is een niet-giftig, niet-brandbaar en niet-explosief gas dat vrij in de lucht voorkomt. Mensen en dieren ademen die lucht, met daarin zuurstof en CO2, dus voortdurend in. En ademen lucht met minder zuurstof en meer CO2 uit. Ons lichaam zet zuurstof om in CO2, zoals dat bij alle verbrandingsprocessen gebeurt. Planten doen overdag precies het omgekeerde. Zij zetten de CO2 in de lucht om in zuurstof.

Door planten meer CO2 te geven, gaan ze beter en sneller groeien. Tuinders maken daar in hun kassen graag gebruik van. Ze brengen daarom extra CO2 in de kas. Die extra CO2 wordt nog vaak verkregen door de ketel- of warmte-krachtinstallatie van de kas ook in de zomer te stoken. CO2 is echter ook het bekende gas dat verantwoordelijk is voor het broeikaseffect. Daarom wordt er wereldwijd hard gewerkt aan het reduceren van de uitstoot van CO2.

Sinds 2005 vangt OCAP daarom CO2 die vrijkomt bij industriële processen af om die naar kassen van tuinders te leiden. Die hoeven dan in de zomer hun ketels of warmte-krachtinstallaties niet meer te stoken. Door deze CO2 te gebruiken in plaats van het produceren van hun eigen CO2 met het verbranden van aardgas, besparen de kassen energie. Daarnaast biedt het de teler ook een alternatief voor fossiele brandstoffen (die gebruikt worden voor zowel het verwarmen tijdens koude seizoen en voor de productie van CO2), bijvoorbeeld het gebruik van een combinatie van CO2-levering en hernieuwbare energiebronnen, zoals geothermie en (industriële) restwarmte.

Dit project realiseert dus een belangrijk voordeel voor het milieu. OCAP levert bijna 400 kiloton CO2 van de raffinaderij van Shell Pernis aan ongeveer 580 kassen.

Zo zorgen ongeveer 580 tuinders (zo’n 500 rechtstreeks en zo’n 80 tuinders via Eneco) er gezamenlijk voor dat er jaarlijks 115 miljoen kubieke meter aardgas minder wordt gebruikt. Wat een uitstoot van 205.000 ton CO2 bespaart. OCAP heeft een CO2 pijpleiding lopen door de haven van Rotterdam. De kassen zorgen er gezamenlijk voor dat er jaarlijks 115 miljoen kubieke meter aardgas minder gebruikt wordt. Wat een uitstoot van 205,000 ton CO2 bespaart.