Wat: biobrandstof
Waar: Schiphol, Nederland
Wie: De Miscanthusgroep, DLG, gemeente Hoofddorp, WUR en A4 Zone West
Wanneer: eerste teelt in 2013
Bron: Wageningenur


Olifantengras bij Schiphol

Het groeit als kool, heeft de energetische waarde van steenkool en kan verbouwd worden onder de aanvliegroutes van Schiphol, waardoor het vliegverkeer minder hinder ondervindt van ganzen. De vogels, die in groten getale in de buurt van Schiphol neerstrijken om te foerageren, houden namelijk niet van dit gewas. Miscanthus, is de naam van deze plant, ook wel olifantsgras genoemd. In ruwe vorm kan dit rietachtige gewas dienen als stalstrooisel of kachelbrandstof, maar na bewerking zijn er ook bouwmaterialen, papier, bioplastics of biobrandstoffen van te maken.

Er is een gezamenlijk plan ontwikkeld voor de aanleg van proefvelden voor rhizomen met variaties in grondsoort, plantdiepte, plantdichtheid en aantal bespuitingen. Eveneens is een plan ontwikkeld voor Miscanthusteelt vanuit zaden. Van de rhizoomvariant is 15 ha en van de zaadvariant 0,5 ha aangelegd. De ontwikkeling en opbrengst zal in 2013 en volgende jaren worden onderzocht.

In december 2012 is een overeenkomst gesloten met akkerbouwers (de Miscanthusgroep, een initiatief van een aantal ondernemende agrariërs in de Haarlemmermeer die olifantsgras zien als een veelbelovende teelt in deze nieuwe economie, naast de reguliere landbouw), DLG, gemeente Hoofddorp en A4 zone West om in het gebied A4 zone west (rondom Schiphol) 60 ha Miscanthus aan te planten in voorjaar 2013. Het olifantsgras laat zich goed combineren met een parkachtige inrichting, paviljoens, andere landbouwgewassen en ook met de verkoop van lokale landbouwproducten. In totaal is 142 hectare van A4 Zone West uitgeefbaar, over een periode van circa dertig jaar. De locatie wordt in fases ontwikkeld, in 2014 start uitgifte van de eerste fase (ca. 23 ha).