Wat: Optiqua
Waar: Enschede
Wie: Jos-Willem Verhoef
Sinds: 2006
Bron: Optiqua


Veilig drinkwater

Optiqua heeft een sensor ontwikkeld ter grootte van een chip dat online een plotseling optredende vervuiling in een drinkwaternet kan waarnemen. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren, samen met drinkwaterbedrijf Vitens en het Singaporese waterbedrijf PUB, gewerkt aan de doorontwikkeling van de sensortechnologie die oorspronkelijk van de Universiteit Twente komt.

Deze optische sensoren meten het licht dat door het water in de leidingen gaat. De sensor meet veranderingen in de brekingsindex van water. Licht wordt getransporteerd door water, en afhankelijk van het medium gaat het langzamer of sneller. Iedere stof die je toevoegt aan water heeft effect op die brekingsindex. Als de index verandert, weet je dat de samenstelling van het water verandert. Dit is op een slimme manier in de chiptechnologie gevat.

Op basis van deze technologie maakt Optiqua twee producten. Het eerste is Eventlab, een netwerk van deze sensoren die de kwaliteitsveranderingen in een netwerk kunnen waarnemen en waar die ontstaan. Het tweede product is de Minilab: een draagbaar apparaatje dat vertelt wát er aan de hand is. Dit apparaat zegt binnen een half uur of er gevaarlijke stoffen in het water hebben gezeten. Door de sensors van Optiqua kunnen waterbedrijven metingen van laboratoriumkwaliteiten buiten het lab, bij de leidingen zelf uitvoeren.