Wat: Warmte uit het riool
Wie: Tauw en Doorgeest
Waar: Zwembad ‘t Bun in Urk
Sinds: 2016
Bron: Omegam water


Riothermie

Riothermie, warmteterugwinning uit rioolwater wordt al jaren met succes toegepast in het buitenland. In Nederland start nu het eerste project in Urk. Het water van zwembad ‘t Bun wordt verwarmd met de warmte van een persrioolleiding.

Riothermie is een techniek waarmee thermische energie uit de riolering kan worden teruggewonnen. Hiertoe wordt een warmtewisselaar in de riolering geplaatst, waarmee warmte en/of koude wordt gewonnen. De temperaturen zijn nog relatief laag. Met de inzet van warmtepompen wordt de temperatuur vervolgens naar een bruikbaar niveau gebracht.

Warmte- en koude opslag

De riothermie wordt toegepast in combinatie met warmte- en koudeopslag (wko). Omdat het riool veel warmte in de zomer geeft en het zwembad dan juist minder warmte nodig heeft, wordt de warmte in de zomer opgeslagen in de bodem. Deze warmte is dan in de winter weer beschikbaar voor het zwembad.

57c3f6ee35774

Energie uit rioolwater

Het systeem in Urk is ontworpen door Tauw en aangelegd door Doorgeest uit Raalte. Rondom een nieuw persriool legde het installatiebedrijf een dubbelwandige buis aan over een lengte van 120 meter die als warmtewisselaar fungeert en de energie van het rioolwater oogst.