Wat: Plant-e
Waar: Wageningen
Wie: Marjolein Helder en David Strik
Sinds: 2013
Bron: Plant-e


Energie uit levende planten

Plant-e ontwikkelt producten waarbij levende planten energie opwekken. Deze producten zijn gebaseerd op technologie die is ontwikkeld aan de Wageningen Universiteit, die werd gepatenteerd in 2007. Het patent is nu in handen van Plant-e. De technologie maakt het mogelijk om elektriciteit uit levende planten te produceren op vrijwel elke plaats waar planten kunnen groeien. De technologie is gebaseerd op natuurlijke processen en is veilig voor zowel de plant en zijn omgeving.

Plant-e_technologie

Via fotosyntheses produceert een plant organisch materiaal. Een deel van dit organisch materiaal wordt gebruikt voor plantengroei, maar een groot deel kan niet worden gebruikt door de plant en wordt uitgescheiden in de bodem via de wortels. Rondom de wortels breken natuurlijk voorkomende micro-organismen de organische samenstelling af om hier energie uit te winnen. Hierbij worden elektronen vrijgegeven als afvalproduct. Door een elektrode te verstrekken voor de micro-organismen om hun elektronen aan te doneren, kunnen de elektronen worden geoogst als elektriciteit. Onderzoek heeft aangetoond dat de plantengroei niet wordt aangetast door het oogsten van elektriciteit, zodat planten blijven groeien, terwijl tegelijkertijd elektriciteit wordt geproduceerd.