Wat: Geautomatiseerd rijdende trucks
Waar: Nederland
Wie: TNO
Wanneer: 2015
Bron: Youtube


Trucks platooning

TNO werkt samen met de industrie en de overheid aan de technologie die het geautomatiseerd rijden praktisch mogelijk moet maken. Zowel voor personenauto’s als voor vrachtwagens. Coöperatief en betaalbaar. Veilig en betrouwbaar. Uitgebreide tests op de openbare weg moeten aantonen dat automatisch rijden de verkeersveiligheid verhoogt, de doorstroming op de weg verbetert, 10 – 20% brandstof bespaart en daarmee de CO2-uitstoot vermindert.

Het rijden in ‘treintjes’ is een onderdeel van automatisch rijden. Voertuigen die vlak achter elkaar rijden gebruiken minder brandstof – vooral de achterste wagen, maar óók de voorste. De afstand tussen de trucks wordt geoptimaliseerd om de luchtweerstand te verminderen. De transportsector volgt de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend; met onder meer het in colonne rijden ofwel platoonen van trucks, zoals het in jargon heet, hoopt de sector de internationale competitie aan te (blijven) kunnen. De trucks communiceren via de Radar, GPS en WI-FI.

Tests op de openbare weg, in het echte verkeer, moeten plaatsvinden om aan te tonen dat het automatisch laten rijden van trucks het wegtransport niet alleen efficiënter en schoner maakt, maar ook veiliger. TNO spant zich samen met de sector en de overheid in om dergelijke tests in 2014 en 2015 mogelijk te maken.