Wat: RegenVillages
Wie: Stanford University, EFFEKT and TNO
Waar: Almere Oosterwold
Sinds: 2015
Bron: RegenVillages


Zelfvoorzienende woonwijk

RegenVillages zijn geïntegreerde dorpen waar energie lokaal opgewekt wordt en waar ook voedsel grotendeels lokaal geproduceerd zal worden. Engineering en het faciliteren van de ontwikkeling van geïntegreerde en veerkrachtige buurten van zelfsturende families over de hele wereld is de visie van RegenVillages.

De eerste ontwerp fase zal zich richten op de eerste 25 woningen in de geïntegreerde zelfvoorzienend wijk gepland voor Almere Oosterwold, beginnend in 2016, waarbij EFFEKT zal samenwerken met lokale Nederlandse architecten in de planning van de volledige 100 huizen RegenVillage pilot. RegenVillages is een Stanford University spin-off initiatief in samenwerking met TNO.

Het probleem

In 2050 zullen bijna 10 miljard mensen leven op aarde, die de dringende noodzaak vereisen van regeneratieve huisvesting en ontwikkeling van de gemeenschap. Kostbaar water, gezonde voedsel bronnen en schaarse landbouwgrond zijn al in de voorhoede van het indrukken van wereldwijde problemen die moeten worden aangepakt.

De kans

In de komende 30 jaar zal de grootte van de aspirant-klasse verdubbelen tot 4 miljard, daarmee het creëren van enorme vraag naar geïntegreerde buurten. Dit zorgt ervoor dat de door-step bedrijven met hoge opbrengst productie van biologisch voedsel de diverse nutritionele behoeften zullen voeden.

De oplossing

Wenselijk zijn off-grid bekwame wijken die energie positieve huizen bevatten, hernieuwbare energie, waterbeheer, en waste-to-resource systemen die gebaseerd zijn op lopend veerkrachtig onderzoek – voor bloeiende gezinnen en minder lasten voor de lokale en nationale overheden.