Wat: Texel slim verlicht
Wie: Imtech Traffic & Infra en gemeente Texel
Waar: Texel
Sinds: 2016
Bron: Gemeente Texel


Texel slim verlicht

Begin 2016 bestaat alle openbare verlichting van Texel uit duurzame LED-verlichting. Texel wordt donker waar het kan, licht waar het moet. Texel omarmt duisternis als zogeheten kernwaarde. Daarnaast is het goed voor het milieu en levert het flinke besparingen op.

Verlichting op maat

Imtech Traffic & Infra werkt in samenwerking met gemeente Texel en de stakeholders aan de nieuwe ‘verlichting op maat’; Componenten in de armaturen en sensoren op de masten zullen zorg dragen voor het dimmen. De sensoren reageren op de bewegingen van de weggebruikers, bijvoorbeeld die van voetgangers. De verlichting reist dus als het ware met de weggebruikers mee. Imtech Traffic & Infra haalt op Texel alle openbare verlichting buiten de dorpskernen weg en vervangt deze door passieve en actieve markeringen. Actieve markering in de vorm van duurzame LED-verlichting in de wegen op zonne-energie. Het wegdek blijft hiermee goed zichtbaar en bovendien is de belasting voor de fauna nihil.

Eerste gemeente

Met LED-verlichting bespaart Texel twee derde op het huidige energieverbruik voor verlichting. De energie die nodig is voor de nieuwe LED-verlichting wordt duurzaam opgewekt door zonnepanelen. Texel is de eerste gemeente in Nederland die volledig energie neutraal wordt verlicht. Met Slim Verlicht besparen zij niet alleen fors op energiekosten en onderhoud, maar dragen ook bij aan een betere leefomgeving, nachtelijke duisternis en een duurzamer Texel.