Wat: SolaRoad
Waar: Krommenie, Nederlands
Wie: TNO
Wanneer: sinds 2014
Bron: Solaroad
Filmpje over Solaroad


De weg, die zonlicht omzet in elektriciteit

SolaRoad is een baanbrekende innovatie op het gebied van energie. Het is een uniek concept dat zonlicht op het oppervlak van het wegdek omzet in electriciteit: het wegennet wordt gebruikt als onuitputtelijke bron van groene stroom. SolaRoad is duurzaam en praktisch toepasbaar op vele manieren.

In het Noord-Hollandse Krommenie wordt het allereerste fietspad met zonnepanelen aangelegd. Het rechte stuk van 100 meter lang bestaat uit betonplaten van 2,5 bij 3 meter, die bedekt zijn met een doorzichtige glaslaag van een centimeter dik. Onder het glas bevinden zich de fotovoltaïsche zonnepanelen.

De opgewekte energie kan onder andere gebruikt worden voor de straatverlichting en verkeerslichten. Bovendien profiteren normale huishoudens en elektrische gedreven vervoersmiddelen ook van de solarwegen. In aansluiting op deze proef kunnen ook volledige straten met zonnecellen bedekt gaan worden om op deze manier 25% van alle energie die in Nederland nodig is, op te wekken.

Het potentieel om op deze manier energie op te wekken is groot. De totale Nederlandse wegennet omvat ongeveer 137.000 strekkende kilometers. De verwachte opbrengst van groene stroom is 50 kWh per vierkante meter per jaar. Een gemiddeld huishouden verbruikt ongeveer 3.500 kWh per jaar aan elektriciteit.

SolaRoad is in eerste instantie een idee en initiatief van TNO. In een vroeg stadium zijn ook de andere consortiumpartijen aangehaakt: de Provincie Noord-Holland, Imtech en Ooms Civiel. Binnen het SolaRoad Consortium is gekozen voor een samenstelling van partners waarin markt, kennisinstituten en overheid (de zogeheten gouden driehoek) samen tot een maatschappelijk gewenste innovatie kunnen komen.