Wat: Solar Noise Barriers (SONOB)
Waar: ’s Hertogenbosch
Wie: Heijmans
Sinds: 2014
Bron: Heijmans


Energieopwekkende geluidsschermen

Langs de Nederlandse snelwegen staat zo’n 5 miljoen vierkante meter aan geluidsschermen, vaak op onbeschaduwde locaties en dicht in de buurt van het elektriciteitsnet. Ze zijn bedoeld voor het beperken van geluidshinder, maar kunnen ook worden benut om zonne-energie op te wekken.

Onder de naam SONOB is Heijmans in 2014 in een consortium met bedrijven en kennisinstellingen gestart met een project waarin een innovatief modulair zonne-geluidsscherm wordt ontwikkeld en in de praktijk wordt beproefd.

De praktijktest

De twee geluidsschermen die in de praktijktest worden gebruikt staan langs de A2 bij Den Bosch, zijn ieder 5 meter breed en 4,5 meter hoog en bevatten verschillende zonnecellen- en panelen. Gedurende een jaar wordt onderzoek gedaan naar mogelijkheden om elektriciteit op te wekken met zonnecellen die zijn geïntegreerd in geluidsschermen langs snel- en spoorwegen. Door de test in de openbare ruimte uit te voeren, wordt de ontwikkeling versneld en levert deze waardevolle resultaten op die niet verkregen kunnen worden in een laboratorium.

De eerste onderzoeksresultaten laten zien dat 1 kilometer aan energieopwekkende geluidsschermen genoeg elektriciteit opwekken om 50 huishoudens een jaar lang van elektriciteit te voorzien, of om een elektrische auto 900.000 kilometer te laten rijden.