Wat: Stad van de Zon
Waar: Nederland
Wie: Gemeente Heerhugowaard
Wanneer: sinds 2009
Bron: Stadvandezon


Emissieneutrale wijk

Dit stedelijk gebied heeft de naam ‘Stad van de Zon’ en wordt ingebed in een recreatiegebied dat ruim 177 hectare groot is. Niet alleen de riante verhouding tussen stedelijk- en recreatiegebied is bijzonder. Ook de ambitieniveaus van de beide gebiedscomponenten zijn uitzonderlijk te noemen. Zo is Stad van de Zon geheel CO2-emissieneutraal en zal het recreatiegebied naast bos en ecologische zones, uit ruim 75 hectare recreatief water bestaan met een kwaliteit die geschikt is om in te zwemmen.

Niet alleen het riante recreatiegebied maar ook de getroffen milieumaatregelen maken deze wijk tot een voorbeeldproject in ons land en ver daar buiten. De CO2-emissieneutraliteit in het centrale deel van de Stad van de Zon – het Carré – wordt onder andere bereikt door grootschalige toepassing van zonnepanelen op de daken van woningen en voorzieningen. Ook de realisatie van zeer energiezuinige huizen, het aanleggen van bos in het recreatiegebied en het plaatsen van drie windturbines, dragen bij aan deze CO2-emissieneutraliteit.

De actieve zonne-energie wordt geleverd door het toepassen van 2,45 MegaWatt photovol-taïsche zonnepanelen (kortweg: PV) op de daken van de woningen en de diverse voorzieningen. Heerhugowaard was met Stad van de Zon de grootste partner van het Europese SunCities-project. Dit project had als hoofddoel significante bijdragen te leveren aan de Europese doelstellingen op het gebied van CO2-reductie en implementatie van PV-systemen.

Het toepassen van de zonnepanelen is één van de maatregelen die in Stad van de Zon bijdragen aan de realisering van een CO2-emissieneutrale wijk. Populair gezegd een wijk die net zoveel duurzame energie oplevert als zij met al haar functies (wonen, werken en verkeer) verbruikt.

Stad van de Zon heeft haar eigen voorzieningen waardoor de leefbaarheid van deze wijk positief wordt beïnvloed. Zo zijn er scholen, kinderdagverblijven, winkels, horeca, medische voorzieningen en een wijkcentrum gerealiseerd.